Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (100 SE) täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.

Tulumaksu erirežiim loodi seadusega, mille jõustumine sõltub Euroopa Komisjonilt saadavast riigiabi loast. Seadusega kehtestati laevandusettevõtetele kaupade või reisijale rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu kohta laeva tonnaažist, mitte dividendidest sõltuv alternatiivne maksustamise kord ning erisused laevapere liikmetele makstava tasu maksustamisel.

Eelnõuga ei muudeta maksuerirežiimi põhitingimusi, täpsustatakse vaid üksiktingimusi. Sätestatakse üheselt rahvusvahelise meritsi veo abikõlbulikud põhitegevused, lisategevused ja muud tegevused, millest saadava tulu osas on lubatud soodsamat tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada. Lisategevustest saadava tulu puhul saab tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada üksnes tingimusel, et saadav tulu ei tohi ületada 50 protsenti kaupade või reisijate rahvusvahelise veo tuludest. Näiteks kajuti tasu eest kasutusse andmine on põhitegevus, kuid kauba müüjale või teenuse osutajale laevas asuva ruumi üürile andmine on lisategevus.

Füüsiline isik, kelle tulu maksustatakse fikseeritud maksubaasi alusel, ei saa edaspidi kasutada ühtegi seadusega tavarežiimil lubatud tulust mahaarvamise võimalust. Varem kehtinud seaduse järgi võis laevapere liige maha arvata näiteks pensionifondi osakute soetamise kulud. Piirang kohaldub üksnes sellele tulule, mis teenitakse laevapere liikmena.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga (138 SE) võimaldatakse valitsusel kehtestada sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia kooskõlastamise nõue, et tagada seeläbi sidevõrkude kõrge turvalisuse tase.

Seletuskirjas märgitakse, et võrkude kvaliteedi kindlustamiseks, küberrünnakute mõju minimeerimiseks ja poliitiliste manipulatsioonide vältimiseks tuleb tagada, et sidevõrkude rajamine ning nende vahendusel sideteenuste osutamine toimuks turvalise tehnoloogia abil ning usaldusväärse partneri poolt.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – strateegiast „Eesti 2035“;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; kultuuriehitiste investeerimise otsusest; kõrghariduse rahastamisest (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kalapüügist siseveekogudel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjon – väljasõiduistung (Kaitseministeerium);

sotsiaalkomisjonis – rahvastiku tervise arengukavast aastateks 2020-2030, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Apteekide Ühenduse algatatud kollektiivsest pöördumisest apteegireformi kohta, kutsutud algataja esindaja, Ravimiameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistung – korruptsioonivastasest seadusest tulenevate toimingupiirangute mõjust meditsiinitöötajate töös, kutsutud Tallinna Arstide Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeeriumi, Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni, Politsei- ja Piirivalveameti ning Sotsiaalministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Prantsusmaa suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tšehhi peaministri Andrej Babišiga. Kohtumisel osalevad ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ja Eesti-Tšehhi parlamendirühma esimees Aivar Sõerd.

Kell 17 –Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanni kutsel „Tallinn Talks“ arutelul teemal „Liikudes kliimaneutraalsuse poole – väljakutsed ja võimalused“.

Välislähetused

16.–19. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ning Jevgeni Ossinovski (17.–19.02) osalevad assamblee kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

17.–19. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ning rahanduskomisjoni liikmed Jürgen Ligi ja Andres Sutt (18.–19.02) osalevad Euroopa Liidu parlamentide vahelise stabiilsuse, majandusliku koostöö ja juhtimise konverentsil (IP SECG) Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside