Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade. Ettekande teeb õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõuga (661 SE) täiendatakse Tarbijakaitseseadust sätetega, mille tulemusel ei ole lubatud kaupu või teenuseid müües eristada kliente sõltuvalt nende kodakondsusest, elu- ja asukohast.

Asukohapiiranguid keelustava määruse eesmärgiks on, et kliente ei diskrimineeritaks ELi siseturul hindade ega müügi- või maksetingimuste poolest, kui nad soovivad osta tooteid või tarbida teenuseid teisest ELi liikmesriigist. Määrus käsitleb kaupade jaemüüki nii veebis kui ka traditsiooniliselt ning elektrooniliselt osutatavaid teenuseid (näiteks pilveteenuseid, andmeaidandus, veebimajutus, otsingumootorid ja internetikataloogid). Määrus keelab näiteks klientide automaatse ilma eelneva nõusolekuta ümbersuunamise internetipõhisele liidesele (nt veebipoele) kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, samuti kaupade või teenuste kättesaadavusele erinevate üldtingimuste kohaldamise. Samas ei kehtesta geobloki määrus kohustust tarnida kaupa kõikjale EL-is. Määrus ei kohaldu meediateenustele, mille peamine sisu on autoriõigustega kaitstud teoste vms materjali kättesaadavaks tegemine. Eelnõuga määratakse geobloki määruse rakendus- ja järelevalveasutuseks Eestis Tarbijakaitseamet.

Maaelukomisjoni algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) näeb ette jätta erisoodustuse alt välja kulutused, mida tööandja teeb hüvitamaks töötajatele nende tööl käimisega seotud ühistranspordi pileti hind. Erand ei kehti taksoveo kohta. Seletuskirjas märgitakse, et tegu on olulise muudatusega, mis annab võimaluse tagada töölkäijatele soodsamad tingimused. Kaudselt toetataks eelnõuga tehtav muudatus ka kommertsliinide jätkamist ja olemasoleva liinivõrgustiku toimimist.

Sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) näeb ette, et alates 1. jaanuarist 2019 on hoolekandeasutustes elavatel inimestel võimalus sama põhimõtte alusel saada abivahendeid soodustusega nagu nendel, kes elavad kodus.

Sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) näeb ette muuta psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti toetavate erihoolekandeteenuste saamise teekond lühemaks ja selgemaks nii teenuste kasutajatele kui korraldajatele. Samuti luuakse teenustele suunamise ja teenuste osutamise ühtlane korraldussüsteem. Eelnõu näeb ette tagada psüühikahäirega abivajavatele täisealistele inimestele nende tegelikule toetusvajadusele vastav abi, et ennetada seeläbi inimese toimetuleku ja elukvaliteedi halvenemist. Eelnõu eesmärgiks on tagada vajaduspõhise ja paindliku erihoolekandeteenuse osutamine, milleks tuuakse erihoolekandeteenuse vajaduse hindamine ja inimese nõustamine Sotsiaalkindlustusameti juurde.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis ülevaade Kultuuriministeeriumi 2018. aasta teise poolaasta tööplaanidest, muinsuskaitseseadus (684 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – põuakahjudest looma-, sea- ja linnukasvatussektoris ning võimalikest leevendusmeetmetest, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.30: soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

riigikaitsekomisjonis – riigireetmises kahtlustamise juhtumist, kutsutud Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE);

sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse ajakohastamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjon kohtub Bundestagi tervishoiukomisjoniga (L241).

Kell 12 – Eesti-Armeenia parlamendirühma liige Kalle Palling kohtub Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet, väliskomisjoni aseesimees ja Eesti-USA parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus ning USA saatkonna ajutine asjur suursaadik Clifford Bond avavad Riigikogu ja USA saatkonna koostöös korraldatud näituse tähistamaks Balti riikide iseseisvuse 100. aastapäeva ja USA – Balti riikide suhteid (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet tervitab Noortefoorumil osalejaid.

Välislähetused

13. – 18. september
Eesti-Moldova parlamendirühma esimees ja Eesti-Rumeenia parlamendirühma aseesimees Erki Savisaar, Eesti-Rumeenia parlamendirühma esimees ja Eesti-Moldova parlamendirühma liige Terje Trei, mõlema parlamendirühma liikmed Dmitri Dmitrijev ja Meelis Mälberg ning Eesti-Rumeenia parlamendirühma liige Maire Aunaste osalevad parlamendirühma visiidil Moldovas ja Rumeenias.

13. – 19. september
Riigikogu liige Andres Metsoja on Pärnu ja Qingdao vahelise rahvusvahelise koostöö raames visiidil Hiinas.

14. – 18. september
Riigikogu liige Enn Eesmaa osaleb liberaaldemokraatide sügiskonverentsil Brightonis Suurbritannias.

14. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Thbilisis Georgias.

16. – 18. september
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester (17. – 18. september) ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urve Tiidus osalevad parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Viinis Austrias.

16. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Lissabonis Portugalis.

16. – 20. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Ukrainas.

17. – 18. september
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kolme Mere Initsiatiivi tippkohtumisel Bukarestis Rumeenias.

17. – 19. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb George C. Marshalli keskuse korraldataval Euroopa kaitsealasel seminaril Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside