Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
Ettekandjad peaminister Taavi Rõivas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) muudab kõrghariduse rahastamise skeemi, milles arvestatakse õpetamise kvaliteeti ja tööturu tagasisidet. Kõrgkoolide rahastamine muutub stabiilsemaks ja väheneb aruandlus. Kõrgharidustaseme õppe rahastamismudelisse lisatakse uue komponendina baasrahastus, et suurendada stabiilsust. Rahastus jaguneb tegevustoetuseks ja sihtotstarbeliseks toetuseks. Tegevustoetusest vähemalt 80 protsenti moodustab baasrahastus ning kuni 20 protsenti tulemusrahastamine. Baasrahastuse puhul võetakse arvesse õppeasutustele eelneva kolme aasta jooksul eraldatud tegevustoetuste keskmist. Tulemusrahastus jaguneb ülikoolide vahel kvaliteedinäitajate alusel ning halduslepingus kindlaksmääratud eesmärkide täitmise eest. Sihtotstarbelist toetust eraldatakse võimalusel riiklike prioriteetide elluviimiseks ning selle osakaal on väike. Õppeasutustele tegevustoetuse eraldamiseks sõlmivad ülikool ning haridus- ja teadusminister valitsuse heakskiidul kolmeks aastaks halduslepingu, millega lepitakse kokku ülikooli eesmärgid. Praegu rahastatakse kõrgkoole riigieelarvest kvaliteedi ja tulemuslikkusega seotud tegevuste osas 70–75 protsendi ja õppe läbiviimist toetavate tegevuste osas 25–30 protsendi ulatuses. Riigieelarvest rahastatakse kõrgharidustaseme õpet avalik-õiguslikes ülikoolides, riigi rakenduskõrgkoolides ja mõnes erakõrgkoolis.

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Andres Ammase, Henn Põlluaasa, Andres Metsoja, Tanel Talve ja Kristjan Kõljalgi algatatud elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) eesmärgiks on lairibateenuse kättesaadavuse parandamine läbi lairibavõrgu kasutuselevõtu kulude vähendamise. Lairibaühenduste viimiseks kodude, ettevõtete ja asutusteni, tuleb võtta ühiskasutusse olemasolevad taristud. Taristute ühiskasutus on meede, mis võimaldab vähendada lairibavõrgule tehtavaid kulutusi. Piirkondades, kus hetkel lairibavõrgu teenus puudub, on peamisteks kasutuskõlblikuks taristuks elektripostid. Eelnõu on suunatud eelkõige füüsilise taristu (elektritaristu) omanike kasutuses olevate elektripostide kasutamisele, et nende külge paigaldada sidevõrgu elemente. Kehtiv elektrituruseadus ei sätesta jaotusvõrgutaristu kasutusse andmise kohustust.

Valitsuse algatatud riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) reguleerib senisest täpsemini õigusnõustamise kättesaadavust. Muudetakse õigusabi konkursi korda. Tulevikus sõlmitakse konkursi võitjaga leping kuni viieks aastaks. Kehtivas korras ajalist piirangut ei ole, kuid praktikas on sõlmitud leping üheks või kaheks aastaks. Kehtiva korra järgi saab toetust anda vaid mittetulundusühingutele või sihtasutustele, eelnõu kohaselt saab seda anda kõigile juriidilistele isikutele, näiteks ka advokaadibüroodele. Kontrolli teenuse üle hakkab tegema justiitsministeerium. Juhul kui teise astme kuritegu on võimalik lahendada lühimenetlusega ning kahtlustatav ei taotle endale kaitsja määramist, ei pea riik kaitsjat enam määrama. Sätestatakse, et inimesed, kellele määrati esindaja tsiviilasja hagita menetluses ilma inimese enda taotluseta, vabanevad kohustusest hüvitada riigi õigusabi kulud. Sätestatakse Viru Maakohtu esimehe tavalisest kõrgem lisatasu, et motiveerida teiste kohtute alalises teenistuses olevaid kohtunikke kandideerima Viru Maakohtu juhiks. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register viiakse äriregistri infosüsteemi platvormile.

Riigikogu liikmete Johannes Kerdi, Imre Sooääre, Raivo Aegi, Kalev Kotkase, Mark Soosaare ja Jüri Adamsi algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seaduse eelnõuga (254 SE) muudetakse püsiasustusega väikesaarte seadust tulenevalt haldusreformi seadusega kaasnevatest muudatustest ning vajadusest laiendada püsiasustusega väikesaarte nimistut.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivse pöördumise arutelu Väikese väina avamise teemal, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; Eesti Muusikakoolide Liidu märgukiri, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri;

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; uuringu “Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses” esialgne tutvustus, kutsutud projekti juht professor Rando Värnik;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Sadam Maardus, ettevõtte ja sadama tutvustus, edasised plaanid; kohtumine MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni esindajatega, logistika ja transiidi hetkeolukorra arutelu (Maardu tee 57);

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolek;

sotsiaalkomisjonis – uue abivahendite süsteemi rakendamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti esindajad; sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt – SKAIS2 hetkeseis, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti esindajad;

väliskomisjonis – kell 15: ülevaade 8. novembril toimuvatest Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei (videokonverents);

õiguskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Lindorff Eesti AS, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu esindajad ning Jõhvi ja Võru notarid.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub USA Kongressi International Republican Institute programmi Rising Stars Multi-Regional osavõtjatega Valgevenest, Kasahstanist, Moldovast ja Venemaalt (ruum L333).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Vabariigi Presidendi juures toimuval kohtumisel Raytheon tegevjuhi John Harrisega.

Välislähetused

12. – 18. oktoober
Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär tutvustab Eesti toidukultuuri New Yorgi toidufestivalil ning osaleb kohtumistel seoses Eesti Vabariik100 ettevalmistustega New Yorgis, Ameerika Ühendriikides.

13. – 18. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad Montenegro parlamendivalimiste vaatlemisel OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Podgoricas, Montenegros.

16. – 18. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer (17.-18.10) ja komisjoni liige Aivar Sõerd osalevad parlamentaarsel konverentsil Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise teemal Bratislavas, Slovakkias.

17. – 18. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb ENPA sotsiaaldemokraatide fraktsiooni büroo istungil Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside