Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE). Eelnõu teeb ettepaneku muuta Eesti kodakondsuse taotlemise tingimused soodsamaks nende isikute jaoks, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata tulenevalt seadusliku esindaja tegevusetusest. Eelnõuga kaotatakse seeläbi nende alla 15-aastaste isikute, kellele seaduslik esindaja ei olnud alla 15-aastasena elamisluba taotlenud, kuid kes faktiliselt on nõutava aja Eestis elanud, ebavõrdne kohtlemine. Eelnõu on välja töötatud lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 21.

2. Esimesel lugemisel on VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (606 OE). Otsuse eelnõu teeb ettepaneku lükata edasi komisjoni lõpp-aruande esitamise tähtaeg 7. aprillilt 18. juunile, seejuures võib uurimiskomisjon esitada aruande ka varem. Tähtaja edasi lükkamise tingis algselt eeldatud töömahu alahindamine ning vajadus teha lisatoiminguid ja koguda täiendavat infot.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustamine (ruum L332);

kultuurikomisjonis – noortevaldkonna arengukava 2014-2020 raames noorte sisenemisest tööturule ja ettevõtlikkusest; kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti noorteühenduste liidu, sotsiaalministeeriumi, Eesti avatud noortekeskuste ühenduse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti maaomavalitsuste liidu, Eesti linnade liidu, põllumajandusministeeriumi, Eesti kaubandus-tööstuskoja, Tartu seikluspark OÜ ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse esindajad (Komandandi maja, Toompea 1);

maaelukomisjonis – komisjoni liikmed osalevad kultuurikomisjoni istungil noortevaldkonna arengukava 2014-2020 teemal;

põhiseaduskomisjonis – EL-USA vahelist andmevahetust puudutavate Euroopa Komisjoni teatis, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

rahanduskomisjonis – maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE); rahandusministeeriumi ülevaade finantsraamistikust 2014–2020 ja euroraha kasutamise strateegiast (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – vabatahtlikkuse edendamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jaapanis ja Korea Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti ja Valgevene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Valgevenes Jaak Lensment; valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks.  Kutsutud välisminister Urmas Paet.

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Tallinna linnakantselei, rahandusministeeriumi, Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ning Harju maakohtu esindajad.


Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab rahvusvahelise e-tervise teemalise seminari „E-tervis Eestis: hetkeolukord ja tulevikuperspektiiv“, sõnavõtu teeb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Seminari korraldavad sotsiaalkomisjon, E-tervise sihtasutus, Euroopa tervise telemaatika liit ja Rahvusvaheline sotsiaalkindlustusasutuste ühing (AIM). Osalevad Euroopa e-tervise valdkonna asjatundjad, Eesti tervishoiuasutuste juhid, eksperdid ja poliitikud (konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Haabersti sotsiaalkeskuse inimestega.


Välislähetused

18. – 20. märts
Riigikogu liikmed Kalev Kallo ja Andre Sepp osalevad Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Poolas, Varssavis.

Tagasiside