Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) eelnõu näeb ette riigipoolse õppelaenu kustutamise raske puudega laste vanematele. Lisaks muudetakse efektiivsemaks ja kiiremaks riigipoolse õppelaenu kustutamise menetlust.

Kehtiva korra järgi on õppelaenu võtnud inimesele õigus taotleda riigipoolset õppelaenu kustutamist töövõime kaotamisel või juhul ta lapse sügava puude korral. Alates 1. jaanuarist 2018 saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka lapsevanemad, kelle lapsel tuvastatakse raske puue.

Praegune õppelaenu kustutamise menetlus näeb ette isiku pöördumist õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poole, kes esitab taotluse õppelaenu kustutamiseks kas Rahandusministeeriumile (laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral) või Haridus- ja Teadusministeeriumile (laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral). Ministeeriumid kontrollivad õppelaenu kustutamiseks õigust andvaid asjaolusid ning maksavad krediidiasutusele laenusaaja võlgnetava summa välja. Selline menetlus on osutunud liiga aeglaseks.

Eelnõu kohaselt tuleb õppelaenu riigipoolseks kustutamiseks esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile, kellel on õppelaenu kustutamiseks vajalikud andmed olemas või seaduse alusel kättesaadavad.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE).

Maksukorralduse seaduse § 41  järgi peab maksuseaduse või selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud.

Eelnõu näeb ette, et erandlikel ja põhjendatud juhtudel võib maksuseaduse jõustumise sätestamisel lõikes 1 nimetatud tähtajast kõrvale kalduda. Nendeks juhtudeks on eelkõige kiiret lahendamist vajavate maksupettuste vältimine ja selleks vajalike meetmete rakendamine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine või nendega seonduvate riskide ennetamine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud algataja esindaja, MTÜ Loomus, MTÜ Eesti Karusloomakasvatajate Tõuühingu, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L262);

kultuurikomisjonis kell 13: spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; õppetoetuste seaduse ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise eelnõu (417 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kell 15.15: kohtumine Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni delegatsiooniga (konverentsisaal);

majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – töökeskkonna arengutest, kutsutud tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

rahanduskomisjonis – kell 13: ülevaade kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõust; ülevaade Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust; rahandusministeeriumi ülevaade Eesti EL Nõukogu eesistumise teemalehtedest rahanduse valdkonnas; EL eesistumisega seoses rahanduskomisjoni korraldatava parlamentide vahelise EL stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise (SECG) konverentsi ettevalmistustest;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Riigikogu otsuse “”Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine” eelnõu (395 OE), kutsutud peaminister Jüri Ratas; riigikaitse arengukava 2017-2026, kutsutud peaminister Jüri Ratas; riigikaitse süsteemsest juhtimisest;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti välisteenistuse tugevdamise prioriteedid, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnasistidele.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Prantsusmaa suursaadiku Claudia Delmas-Schereriga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu tervisepäeva (konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Muinsuskaitsekuu (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Välislähetused

17. – 19. aprill
Riigikogu liikmed Aivar Kokk, Erki Savisaar ja Dmitri Dmitrijev osalevad transiidimessil “TransRussia” Moskvas, Venemaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside