Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE); kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!“;

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegilise kava kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Riigikontrolli auditist „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“, kutsutud Riigikontrolli, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kalanduse ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 13: Rahandusministeeriumi ülevaade Eesti ja Soome vahelise tunneli riigi eriplaneeringu taotlusega seonduvast, kutsutud Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; arvamuse andmine Riigikohtule Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväekorralduse seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (38 OE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus (29 SE), kohtumine huvigruppidega;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: põhiseaduslikkuse järelevalve asjast nr 5-19-38; Eesti välispoliitika arengukavast aastani 2030;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis“, kutsutud pöördumise esitaja, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Soome suursaatkonna esindajad (ruum L 333).

väliskomisjonis – fraktsioonide ettepanekutest Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks; Eesti välispoliitika eesmärkidest suhtluses Ameerika Ühendriikidega, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 13 – keskkonnakomisjon tutvub Jõelähtmel põllumajandusettevõtete vee- ja taimekaitse probleemidega.

Välislähetus

16.–18. september
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb Saksa Välispoliitika Nõukogu AI-teemalisel arutelul Berliinis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside