Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) näeb ette tunnistada kehtetuks kooseluseaduse sisu ja eesmärgid.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) näeb ette katkestada Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline piirilepingu ratifitseerimine ning võtta tagasi oma allkiri eelpool nimetatud piirilepingult.

Valitsuse algatatud turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (492 SE) võetakse Eesti õigusesse üle ELi pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv, mis parandab tarbijakaitset.

Tulevikus loetakse pakettreisiks seda, kui ühelt reisikorraldajalt on soetatud vähemalt kaks reisiteenust korraga. Pakettreisiga on edaspidi tegu ka siis, kui reis on veebis ühes kohas ise kokku pandud. Samad nõuded kohalduvad eelnõu järgi ka näiteks majutus-, autorendi- ja reisijaveoettevõtetele, kes pakuvad reisijale reisiteenuste kogumeid. Kui reisija saab reisijaveoettevõttes sama broneerimise käigus peale transporditeenuse valida ka näiteks giidiga ekskursiooni, siis on ka see pakettreis ja reisikorraldaja võtab vastutuse kogu lepingu eest. Eelnõu näeb ette, et pakettreisi korraldajal peab olema tagatis, mis võimaldab tema maksejõuetuse korral reisijad kodumaale tagasi toimetada ja makstud reisitasu tagastada.

Teine lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE). Eurocontroli eesmärgiks on tõhustada riikidevahelist koostööd lennuliikluse korraldamisel Euroopas, sh muuta lennuliiklus Euroopa õhuruumis sujuvamaks, ohutumaks ja efektiivsemaks.

Eelnõuga ratifitseeritakse Eurocontroli konventsiooni 1997. a ja 2002. a protokollid, mille alusel Euroopa Liit ühineb Eurocontroliga. Eesti Vabariik kirjutas mõlemale protokollile alla 26.11.2014. a. Euroopa Liit saab liikmeks, kui protokolli Euroopa Ühenduse ühinemise kohta on ratifitseerinud, vastu võtnud või heaks kiitnud ühelt poolt kõik allakirjutanud riigid ja teiselt poolt kõik ELi liikmesriigid. Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon Eurocontrol on Euroopas keskne lennuliikluse korraldamisega tegelev valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1960 ja millel on 41 liikmesriiki. Eesti on Eurocontroli liige alates 1. jaanuarist 2015.

Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (491 SE) tagatakse seaduse ettenähtud kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ja nende kajastamine selleks moodustatud andmekogus, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA). Eelnõuga tagatakse ka Euroopa Liidu õiguse ja seaduses kehtestatud kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, analüüsimine ja edastamine kehtestatud volitusnormide alusel. Kutselise kalapüügi registrisse kogutavaid andmeid saavad kasutada nii andmete esitajad, kalapüügi korraldamise ja järelvalvega seotud ametkonnad, kalavarusid uurivad teadlased ja muud huvigrupid. Pärast kutselise kalapüügi registri nõuetekohast registreerimist RIHA-s ning seoses muude riiklike registrite ja andmekogudega kutselise kalapüügi registri jaoks vajalike liidestusvõimaluste kasutamisega lihtsustub andmete kättesaadavus  ja väheneb kodanike  halduskoormus.

Eelnõu muudab kalalaevade registri vaba püügivõimsuse kasutamise selgemaks ja tõhusamaks. Kutselise kalapüügiga tegeleval isikul tekib võimalus kiiremini leida püügil kasutatava kalalaeva registreerimiseks vajalik piiratud püügivõimsus, kuna vaba püügivõimsust omavatel ettevõtetel väheneb võimalus vaba püügivõimsust piiramatult enda omandis hoida. Seega lüheneb teatud juhtudel ooteaeg kalalaeva kalalaevade registrisse kandmiseks. Väheneb võimalus teha fiktiivseid tehinguid kalalaevade registris vaba aeguva püügivõimsuse konkreetse ettevõtja käes hoidmise aja pikendamiseks.

Uuesti arutamine – 1 eelnõu:

Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seadus (457 UA).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja kantsler Paavo Nõgene;

maaelukomisjonis – kell 13: kohtumine MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE), kutsutud algataja ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

rahanduskomisjonis – kell 13.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, siseminister Andres Anvelt ning maaeluminister Tarmo Tamm; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi  Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (ruum R121);

õiguskomisjonis – organiseeritud kuritegevusest, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti esindajad.

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjon kohtub ühenduse „Memorial“ esindaja Kirill Koroteeviga.

Kell 16 – Riigikogu Arenguseire Keskuse teemaõhtu, andmete varaklassist, blockchain’ist ja tehisintellektiga seotud teemadest (Komandandi maja).

Välislähetused

16. – 18. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Suurbritannia parlamendi Mindfulness seminaril Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside