Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekandjad peaminister Taavi Rõivas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling.

Riigikogu istungi päevakorras on ühe eelnõu teine ja ühe eelnõu esimene lugemine.

Teisel lugemisel on: valitsuse algatatud ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE). Majanduspartnerlusleping käsitleb Euroopa Liidu ja 15 Kariibi mere piirkonna riigi kaubandussuhteid ja arengukoostööd. Nendeks riikideks on Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaani Vabariik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts ja Nevis, Suriname ning Trinidad ja Tobago.

Esimesel lugemisel on: Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (105 OE), mis näeb ette nimetada Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks alates 1. märtsist 2016.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Ülemiste veepuhastusjaama, kohtumine vee-ettevõtjate liidu esindajatega;

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu;

maaelukomisjonis – Eesti biomajanduse arengukava aastani 2030, kutsutud maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot;

majanduskomisjonis – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ettepaneku arutelu muuta elektroonilise side seaduse teleprogrammide taasedastamise kohustuse regulatsiooni; elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE);

põhiseaduskomisjonis – avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud maksu- ja tolliameti ning justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE), kutsutud Vilja Savisaar-Toomast;

rahanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist ELi nimel, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; arutelu Eesti Panga ettepaneku üle reservkapitali suurendamise jätkamiseks;

riigikaitsekomisjonis – merejulgeolek, kutsutud SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindaja; kaitsetööstus, kutsutud kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – HIVi leviku ja ravi probleemidest Eestis, kutsutud Maailma Terviseorganisatsiooni esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE);

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud Setomaa Valdade Liidu esindajad;

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Välislähetused

15. – 16. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Riias parlamentidevahelisel kohtumisel, kus on kõne all audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muutmine.
16. – 19. november
Riigikogu liige Keit-Pentus Rosimannus osaleb Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel Stockholmis.
17. – 18. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kopenhaagenis Taani parlamendi NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni korraldatud julgeolekualasel seminaril ettekandega.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside