Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas
Ettekandja peaminister Jüri Ratas

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE) näeb ette muuta ambulatoorse eriarstiabi visiiditasude maksmise korda ja kehtestada, et visiiditasu ei või nõuda, kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla 19-aastasele puudega isikule.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE) näeb ette abinõud Riigikogu uurimiskomisjoni tegevuse tõhustamiseks ja tagada isikute ilmumine komisjoni ette ning dokumentide ja andmete edastamine komisjoni nõudel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni avalik istung – „Eesti metsa kaitseks“, ettekanded teevad Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaagentuuri esindajad, sõnavõtud Eesti Taastuvenergia Koja, Erakond Eestimaa Rohelised ja Keskkonnaministeeriumi esindajatelt; toimub veebiülekanne (konverentsikeskus);

kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning kultuuriminister Indrek Saar; ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi 2017. a I poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – energiamajanduse arengukava aastani 2030 arutelu, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kutsutud algajata esindaja Vabaerakonna fraktsioonist; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemikomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade läbitöötamiseks“ eelnõu (368 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemikomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (367 OE), kutsutud esitaja esindaja;

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Semestri majanduspaketist, kutsutud Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis esindajad; ülevaade Euroopa parlamentaarsest nädalast 2017, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Kaitsetööstuse Liidu tutvustus, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad; 2016. aasta oktoobris läbiviidud uuring „Eesti kodanike hoiakud kaitseküsimustes“, kutsutud kaitseministeeriumi ja Turu-uuringute AS-i esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: õiguskantsleri kiri igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulude kohta, kutsutud õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelude ettevalmistamine;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 9. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Sven Mikser; välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 403 lõike 4 vastavusest põhiseadusele.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Välislähetused

17. – 19. jaanuar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb konverentsil “Nordic Place Branding Conference” Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside