Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõuga (97 SE) täpsustatakse Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning viiakse sisse nõukogu liikmete ja esimehe volituste kehtivuse aega puudutavad muudatused. Lisatakse nõue, mille kohaselt peavad nõukogus olema esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõikide Riigikogusse kuuluvate erakondade esindajad. Muudatustega täpsustatakse, et Riigikogu fraktsioonid esitavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees esitab valdkonna asjatundjad. Eelnõuga täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peavad olema nõukogu töös osalemiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning Eesti Panga nõukogu liikme võib nimetada kuni kahte järjestikusesse nõukogu koosseisu. Samuti täpsustatakse, et Eesti Panga Nõukogu esimehe võib ametisse nimetada kuni kaheks järjestikuseks ametiajaks. Eelnõu kohaselt nimetab Eesti Panga Nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Seaduseelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) alusel kaovad seadusest omandipiirangud. Eelnõu kohaselt võib olla apteegi omanik ükskõik milline füüsiline või juriidiline isik, sh ravimite hulgimüüja. Suuremates linnades antakse haruapteekidele üleminekuaeg, et neid saaks muuta üldapteekideks. Seletuskirjas põhjendatakse, et eelnõu eesmärk on muuta ravimiseadust viisil, mis võimaldaks apteekidega seonduvat reformi jätkata, vältides olukorda, kus 64 protsenti apteekidest suletakse ning tekib probleem ravimite kättesaadavusega ja reaalne oht patsientide elule ja tervisele. Samuti on eesmärgiks maandada riske riigile ja omavalitsustele ning riivata vähem seniste apteegiomanike põhiõiguseid.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisonis – kell 13: komisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karuga; komisjoni tööst;

rahanduskomisjonis – kell 15: kohtumine Pangaliidu esindajatega (LHV pank);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Kaitseministeeriumi ametnikud;

sotsiaalkomisjonis – psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud: eelnõu algataja esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; komisjoni tööst;

väliskomisjonis – Eesti liikmesusest ÜRO Julgeolekunõukogus aastatel 2020–2021 ja aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – aktuaalsetest probleemidest kriminaalmenetluses, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Tartu Ringkonnakohtu esindaja; äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside