Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ arutelu
Ettekandjad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); metsaseaduse § 40 muutmise eelnõu (420 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ muutmiseks eelnõu (425 OE), kutsutud Vabaerakonna fraktsiooni esindaja;

kultuurikomisjonis – Eesti Koorijuhtide Liidu pöördumine, kutsutud Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Hirvo Surva;

maaelukomisjonis – õiguskantsleri kiri “Ebaseaduslikult tagasinõutud toetuselt intressi maksmine”, kutsutud maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajad;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kell 7.30: AS Eesti Gaas juhatuse esimehe Ants Noodi ülevaade gaasivaldkonna arenguvõimalustest; tutvumine Helsingi sadamaga; AS Tallink Duty Free juhatuse esimehe ülevaade laevandusettevõtte väljakutsetest seoses alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse kavandatavate muudatustega (Tallink Megastar laev);

põhiseaduskomisjonis – kollektiivse pöördumise „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ arutelu, kutsutud pöördumise esitaja; valitsuse seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid eelnõu (413 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE), kutsutud algataja esindaja Igor Gräzin;

majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – Tapa valla teede ja tänavate seisunditase ning täiendav rahastamine seoses Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi linnaku laiendamisega, kutsutud Tapa vallavanem Alari Kirt, kaitseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning rahanduskomisjon (ruum L241);

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 15: transpordi- ja logistikasektori alaliitude ühispöördumine bensiini ja vedelkütuste aktsiisi tõusu kohta, kutsutud pöördumise esitajad (ruum L241);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Radioloogia Ühingu, sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Terviseameti esindajad ning perearst Madis Veskimägi; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni töövisiidi Hiina Rahvavabariiki ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindajad;

õiguskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatuste arutelu; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud välisministeeriumi esindaja; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; jätkatakse arvamuse kujundamist ELAKile „Eesti seisukohad seoses Euroopa Prokuratuuri asutamisega tõhustatud koostöö vormis ning Eesti osalemisega tõhustatud koostöös”.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub 21. Kooli 7. klassi õpilastega.

Kell 15.45 – väliskomisjon kohtub Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi peadirektori Jean Luc Demarty’ga (ruum L240).

Välislähetused

10. – 21. mai
Riigikogu liige Anne Sulling tutvub ettevõtete ja teadusasutuste koostöö ning tootearendustega Maailmapangas, Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF), Stanfordi Ülikoolis, California Ülikoolis Berkeleys ning innovatsioonikeskustes Plug and Play Tech Center Washingtonis, San Fransiscos ja Silicon Valleys Ameerika Ühendriikides.

15. – 16. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Helsingis.

16. – 20. mai
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb piimandussektori konverentsil Londonis, Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside