Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (559 SE) vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning kuni 6-protsendise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu. Aktsiisimäärade muutmise tulemusel kasvab toodete keskmine hind 6 protsendi asemel 3 protsenti.

Eesti Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (560 SE) luuakse võimalus kasutada peale riigieelarvest eraldatud vahendite ka riigitulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ning puhaskasumit, et osta looduskaitsealuseid maid. Kehtiv seadus ei näe ette võimalust kasutada tulu muul otstarbel, kui vaid riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks. Looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule seatud olulised piirangud.

Teise lugemise käigus esitatud muudatusettepanekuga lisas keskkonnakomisjon valitsuse moodustatud metsanduse arengukava koostamise töögrupi koosseisu peale ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide esindajate ka kultuuriliste huvide esindajad.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (565 OE) näeb ette kutsuda tagasi nõukogu liige Aivar Sõerd ja nimetada nõukogu liikmeks Dmitri Dmitrijev.

Tagatisfondi seadus sätestab fondi eesmärgina krediidiasutuse klientide, investeerimisasutuse klientide ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse tagamise ning seeläbi finantssektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamise. Fondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille üheksast liikmest nimetab kaks Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Alates 2015. aasta 1. juunist on nimetatud Riigikogu poolt nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Aivar Sõerd ja Martin Helme. Nõukogu liige Martin Helme jätkab nõukogu liikmena.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 12: Eesti Keskkonnaühenduste Koja kiri: ettepanekud looduskaitseseaduse muutmise kohta, kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) tegevusest ja tulevikuplaanidest, kutsutud ERRi nõukogu ja juhatuse liikmed (ruum L241);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli aruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kolmest valdkondlikust alaaruandest: regionaalarengust; transporditaristu renoveerimisest ja ehitamisest ning ettevõtluse rahastamisest Euroopa Liidu toetustest, kutsutud Riigikontrolli, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 12: väljasõiduistung Lääne-Virumaale, kohtumised AS OG Elektra, Rakvere Lihakombinaadi ja Aqva Spa esindajatega ning Rakvere linnapea Marko Tormi ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkamiga;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks tehtud ettepanekute arutelu, kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert ja Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – parlamentaarne kuulamine: kollektiivne pöördumine „Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tulundusühistu Tuleva, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Ametühingute Keskliidu, LHV Varahalduse ja MTÜ Eesti Fondihaldurite Liidu esindajad (Riigikogu Komandandi maja, Toompea 1);

riigikaitsekomisjonis – seisukoha võtmine Kaitseväe juhataja kandidaadi brigaadikindral Martin Heremi ametisse nimetamise kohta, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem; hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE), riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika elluviimisest ning koordineerimisest, kutsutud välisminister Sven Mikser, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kaitsetööstuse Liidu, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni, Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu ning Teenusmajanduse Koja esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 11.30 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender kohtub Suurbritannia saatkonna asejuhi Alison Beckettiga (ruum L333).

Välislähetused

11. – 23. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Surinames, Guyanas, Trinidadis ja Tobagos ning Grenadas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside