Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ettekanne õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta, ettekandjaks on justiitsminister Hanno Pevkur.

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu:

1.    Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (484 OE). Riigikohtu esimees tegi ettepaneku Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamiseks alates 28. novembrist 2013 tema enda soovil.

2.    Täiskogus on esimesel lugemisel valitsuse algatatud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE). Eelnõuga toimub korteriomandiõiguse kodifitseerimine, mille raames asendatakse kaks praegu kehtivat seadust – korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted. Eelnõu kohaselt hakkab kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimub uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, loob riik ise korteriühistu. Õiguskomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks enne eelnõu teist lugemist 29. oktoober.


Komisjonides

rahandus-, õigus-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni ühine avalik istung – kell 14 parlamentaarne kuulamine tarbijakrediidi valdkonna olukorrast ja probleemidest seoses nn SMS laenudega. Istungile on kutsutud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, finantsinspektsiooni, tarbijakaitseameti, Eesti Panga ja Eesti Pangaliidu esindajad (konverentsisaal); veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html;

kultuurikomisjonis – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga: ülevaade Eesti kõrgkoolide koostööst Aasia-suunaliste majandusuuringute valdkonnas, kutsutud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kell 14  2014. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisala;

majanduskomisjonis – kell 13.45 vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 märgukirja ja selgitustaotluse vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ja Kaitseväe Peastaabi ülem mereväekapten Igor Schvede;

väliskomisjonis – kell 13 ühisistung kultuurikomisjoniga: ülevaade Eesti kõrgkoolide koostööst Aasia-suunaliste majandusuuringute valdkonnas, kutsutud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L 333); järgneb väliskomisjoni istung: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) 18. oktoobril toimuval kohtumisel; Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel algavad läbirääkimised ELi ja Hiina Rahvavabariigi vahel investeeringute lepingu sõlmimiseks; Eesti seisukohad 21. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil.


Sündmused

Kell 9 – riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja kindral Sir Nicholas Houghton’ iga (ruum L241).

Kell 11 korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Anvelt kohtub Usbekistani delegatsiooniga ja annab ülevaate Riigikogust ja korruptsioonivastase komisjoni tööst (ruum L332).    

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv juhib rahvusvähemuste nõukoja koosolekut.

Kell 16.25 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina presidendi Viktor Janukovõtšiga. Visiidil on kaasas majandusarengu- ja kaubandusminister Ihor Prasolov, taristuminister Volodõmõr Kazak ja sotsiaalminister Natalia Korolevska.

 

Välislähetused

10. – 15. oktoobrini

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni liige Sven Mikser osalevad NATO parlamentaarse assamblee aastaistungil Dubrovnikus, Horvaatias.

12. – 16. oktoobrini

Riigikogu liige Väino Linde osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee sügisistungil ja alalise komitee istungil Montenegros.

13. – 15. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Parlamentidevahelise Kosmose Konverentsi (EISC) 15. istungjärgul Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
14. oktoober 2013

 

Tagasiside