Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal
Ettekandja riigikontrolör Alar Karis

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE). Riigi majandusaasta koondaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, informatsioonist kohaliku omavalituse üksuste ning avaliku ja valitsussektori kohta.

Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE). Võlaõigusseadust täiendatakse sätetega, mis tagavad tarbijatele maksekontoga seotud põhimakseteenuste kättesaadavuse. See hõlmab näiteks maksekonto avamist, raha maksmist oma kontole, sularaha väljavõtmist, otsekorralduste, kreeditkorralduste ning maksekaarditehingute algatamist jne. Krediidiasutused võivad põhimakseteenuste eest nõuda üksnes mõistlikku tasu.

Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (285 OE) kohaselt tehakse valitsusele ettepanek maksta riigieelarvest aastatel 2017-2020 põllumajandustootjatele üleminekutoetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavas määruses lubatud maksimaalses määras.

Keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE). Keskkonnakomisjon algatas atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) muutmise seaduse eelnõu kiireloomulise vajaduse tõttu täiendada lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumistulu kasutamise korda ning lisada seadusesse säte, et kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmise otsus on täitedokument. Eelnõu täpsustab enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda ning lisab sätte, mille kohaselt võib vahendite kasutaja lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite kasutamiseks sõlmida halduslepingu. Eelnõuga lisatakse ka säte, mille kohaselt loetakse AÕKSi ja välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) alusel erinevate kauplemissüsteemide alusel saadud vahenditest antud toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisel tehtud toetuse tagasinõudmise otsus täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku tähenduses. Eelnõuga täpsustatakse enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda, sest alates 1. jaanuarist 2017. a jõustuv AÕKS ei võimalda hetkel kõiki riigi eelarvestrateegias ette nähtud meetmeid ellu viia ja seega enampakkumisel saadud tulu kasutada. Kavandatav täpsustus ning halduslepingute sõlmimise võimalus tagab enampakkumistulu kasutamise.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu ülesanded täna ja homme: ülevaade meediaturu muutustest, uuendused ERRis, kutsutud ERRi nõukogu nõukogu ja juhatuse liikmed ning kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

maaelukomisjonis – kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega;

majanduskomisjonis – ELi direktiivi eelnõu, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud algataja esindaja Vabaerakonna fraktsioonist ja justiitsministeeriumi esindaja; välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis kell 13: erakorraline istung ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teemal; kell 14: informatsioon töötukassa teavitusplakatite kohta, kutsutud töötukassa esindaja; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Türgis ning Türgi ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Türgis Marin Mõttus (videokonverents);

õiguskomisjonis – justiitsministeeriumi ülevaade kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni hetkeseisust, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, riigikontrolli, õiguskantsleri kantselei ja advokatuuri esindajad; päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab konverentsi „Töötervishoid 21. sajandil“ (Swissôtel Tallinn).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Läti Vabariigi 98. aastapäeva ja Läti presidendi Raimonds Vējonise visiidi auks korraldataval kontserdil ja vastuvõtul (Mustpeade maja).

Välislähetused

13. – 15. november
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil Hamburgis, Saksamaal.

13. – 15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Johannes Kert, Oudekki Loone ja Toomas Jürgenstein osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide (COSAC) konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

13. – 16. november
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb maailmanäitusel Smart City Expo Barcelonas, Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside