Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (574 SE) sätestatakse täiendavad meetmed korruptsiooniohtude tõhusamaks ennetamiseks ning huvide konflikti vältimiseks peamiselt kohaliku omavalitsuse üksustes. Samuti täpsustatakse eelnõuga kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaldamisel küsimusi tekitanud regulatsioone.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks“ eelnõuga (761 OE) tehakse valitsusele ettepanek taotleda Euroopa Liidult erandit Eesti jagamiseks kaheks eraldi piirkonnaks Eurostati territoriaalüksuste liigituse alusel ning muuta Eesti lähtekohti Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks. Ettepanekut põhjendatakse, et see võimaldab eurotoetuste tõhusamat kasutamist ning suurte sotsiaal-majanduslike erinevuste vähendamist Tallinna regiooni ja muu Eesti vahel.

Valitsuse algatatud sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (780 SE) rakendatakse ELi määrus, millega loodi üleeuroopalisse transpordivõrku ehk TEN-Ti kuuluvates sadamates sadamateenuse osutamise raamistik ja sadamate finantstegevuse läbipaistvuse normid. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus jõustub 24. märtsil 2019.

Määrusest tulenevalt lisatakse sadamaseadusesse nõuded sadamate pidajatele sadama kasutajate ja sidusgruppidega konsulteerimiseks. Konsulteerida tuleb kord aastas ning konsultatsioonide käik tuleb protokollida. Eelnõuga määratakse Konkurentsiamet lahendama määruse rikkumisest tulenevaid kaebusi. Kehtestatakse kaebuste menetlemise kord ning sunniraha määramise võimalus, kui sadam ei täida rikkumise korral ettekirjutust.

Eestis kuuluvad üleeuroopalisse TEN-Ti võrku kümme sadamat: Tallinna Vanasadam, Paldiski Lõunasadam, Muuga, Paljassaare, Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu, Pärnu ja Sillamäe sadam.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE); veeseaduse eelnõu (643 SE) (ruum L241);

kultuurikomisjonis – ülevaade teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2014-2020 elluviimisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi esindajad;

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Eesti seisukohtadest määruse eelnõule, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, kutsutud Väliministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE), kutsutud riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni esimees Tanel Talve; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030 eelnõu (773 OE) kohta; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu karusloomafarmide keelustamise petitsiooni loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajate poolt.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala üliõpilaste tekinäituse (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Kell 20 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania Kuningriigi Riiginõukogu esinaise Maria Teresa Fernandez de la Vegaga.

Välislähetused

14. – 15. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb kodukorrakomitee kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside