Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” eelnõu (367 OE).

Probleemkomisjoni ülesandeks on analüüsida ja pakkuda välja meetmeid Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks. Samuti uurida rahvastikuga seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teha ettepanekuid olukorra parandamiseks. Eelnõu kohaselt on vaja uurida teiste riikide rahvastikupoliitikaid ning kogemusi ja teha selle põhjal ettepanekuid meie poliitikate täiendamiseks, samuti kaasata rahvastikupoliitikaga seotud huvigrupid. Komisjoni koosseisu kuuluvad kuus Riigikogu liiget ning kuus asendusliiget kõikidest fraktsioonidest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõus (368 OE) peetakse riigireformi all silmas avaliku võimu ümberkorraldamist, mis on oluline protsess selle jätkusuutlikkuse tagamiseks. Avalik võim hõlmab nii keskvõimu kui ka kohalikke omavalitsusi. Kuna haldusreform puudutab kohalikke omavalitsusi, siis see on üks osa riigireformist.

Eelnõu kohaselt on komisjonil järgmised ülesanded: jälgida ning analüüsida haldusreformi ja regionaalhalduse ümberkorraldamise elluviimist ja neile seatud eesmärkide saavutamist; teha ettepanekuid avaliku võimu ümberkorraldamiseks koos selle täidetavate funktsioonide ja ülesannete ülevaatamisega; hinnata avaliku võimu ümberkorraldamise eesmärgi täitmiseks läbiviidavate tegevuste mõju ja jätkusuutlikkust; teha ettepanekuid Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ning algatada vajadusel seadusandlikud muudatused.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) näeb ette Eesti ja India vahelise kohtulikult karistatud inimeste üleandmise kokkuleppe ratifitseerimist. Kokkuleppe eesmärk on anda inimestele võimalus kanda karistust oma koduriigis. Kokkulepet saab rakendada vaid juhul, kui üleandmise tingimustega on nõustunud nii karistatud inimene kui mõlemad riigid. Riikidel on õigus anda armu, amnestiat või kergendada karistust kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

Keskkonnakomisjoni algatatud looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõuga (373 SE) viiakse looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla, et leevendada nende maaomanike olukorda, kes on riigilt oma maa järelmaksuga erastanud ning riik on hiljem nendele maadele seadnud intensiivsed looduskaitselised piirangud. Eelnõu toetab õiguskantsleri ettepanekut looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimise kohta.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – haridusliku erivajadusega õpilaste kaasavast hariduskorraldusest ja sellega seotud meetmete tõhususest – tutvumine uuringuga, kutsutud Rakendusuuringute keskus Centar esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine Arenguseire Keskuse juhataja Tea Daniloviga;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – PricewaterhouseCoopers uuringu „Logistikasektori mõjuulatus Eesti majanduses“ tutvustus, kutsutud Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa, Sillamäe Sadama nõukogu esimees Tiit Vähi, Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm, EVR Cargo AS juhatuse esimees Raul Toomsalu, VOPAK E.O.S. AS juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer, Alexela Logistics juhatuse liige Aarto Eipre, Transiidikeskuse AS juhatuse esimees Erik Laidvee, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni juhatuse esimees Andres Valgerist ning PricewaterhouseCoopers AS esindajad; järgneb majanduskomisjoni istung: liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud Vabaerakonna fraktsiooni ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (343 OE);

rahanduskomisjonis – kell 13.15: Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumisega kaasnevate mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavaid käibemaksumäärasid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad lõpptarbijale suunatud piiriülese e-kaubanduse käibemaksu ajakohastamise seadusandliku paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äriühingu tulumaksu reformi paketi kohta Euroopa Liidus, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Arstide Liidu Üldkogu avaldus ja Eesti arstlike erialaseltside avalik pöördumine tervishoiu rahastamise kohta, kutsutud arstide erialaseltsid, arstide liit, sotsiaalministeeriumi ja haigekassa esindajad;

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad ning Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm, Liina Kersna ja Maris Lauri.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kõrgetasemelise delegatsiooniga (Valge saal).

Kell 9.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Välislähetused

12. – 15. veebruar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas esindab Eestit valitsuste tippkohtumisel World Government Summit Dubais, Araabia Ühendemiraatides, kus Eesti e-tervise projekti autasustatakse parima tehnoloogialahenduse auhinnaga.

12. – 20. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) debattidel, töögruppides ning kohtumistel New Yorgis, Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. veebruar
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Berliini ja Brandenburgi liidumaa külalisprogrammis INDUSTRIE 4.0/TÖÖSTUS 4.0, mis hõlmab kohtumisi Bundestagi, välisministeeriumi, majandusministeeriumi ja erialaliitude esindajatega.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside