Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) kaasajastab haldusmenetluses elektroonilise asjaajamise regulatsiooni, mis võib eriseadustega olla täpsustatud või piiratud.

Kõige olulisem muutus on dokumentide elektroonilise saatmise võrdsustamine posti teel kätte toimetamisega. Dokumente on elektrooniliselt võimalik kätte toimetada Eesti teabevärava (@eesti.ee), spetsiaalsete infosüsteemide (nt e-Maksuamet) või menetlusosalise elektronposti aadressi kaudu. Ühtlasi plaanitakse seaduses lahendada sõlmküsimus, millal loetakse dokument elektrooniliselt kätte toimetatuks. Reeglina on selleks hetk, kui infosüsteem on registreerinud selle vastuvõtmise või adressaat on kinnitanud kättesaamist. Sätestatakse üldreeglid õigusaktide elektrooniliseks andmiseks. Muu hulgas nüüdisajastatakse ka digitaalallkirja ning digitaalse templi kasutamist puudutav osa.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (529 OE) näeb ette nimetada Mart Helme asemel nõukogu liikmeks Riigikogu liige Lauri Luik.

Eelnõu esitati tulenevalt Mart Helme kirjast, milles ta avaldab soovi astuda tagasi nõukogu liikme kohalt. Hasartmängumaksu seaduse järgi moodustab hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu Riigikogu, millesse kuulub kuus Riigikogu liiget, üks Haridus- ja Teadusministeeriumi, üks Kultuuriministeeriumi ja üks Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Hetkel on nõukogu koosseis järgmine: Riigikogu liikmed Andres Ammas, Helmen Kütt, Mihhail Stalnuhhin, Andres Metsoja, Mart Helme ja Märt Sults ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” muutmine” eelnõu (531 OE) näeb ette nimetada probleemkomisjoni liikmeks Ivari Padari asemele senine asendusliige Tanel Talve. Komisjoni asendusliikmeks nimetada Tanel Talve asemele Liisa Oviir.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” ” muutmine eelnõu (530 OE) näeb ette nimetada Jürgen Ligi asemele erikomisjoni liikmeks Aivar Sõerd.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (504 SE) soovitakse tagada laiem sõnavabadus ning tunnistada kehtetuks poliitilise välireklaami absoluutkeeld. Eelnõu näeb ette tühistada kogu aktiivse agitatsiooni ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld ja piirata see keeld ainult ühe valimispäevaga. Samuti nähakse ette täpsustada poliitilisele välireklaamile esitatavaid reegleid.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, OÜ Ekogaisma, MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus, MTÜ Eesti Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus esindajad;

majanduskomisjonis – kell 14.30: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE) arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe eelhoiatusest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri selgitustaotlus töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride erineva kohtlemise kohta tulumaksuga maksustamisel, arvamuse andmine rahanduskomisjonile, kutsutud Õiguskantsleri, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri selgitustaotlus töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamise kohta pärast Euroopas töötamist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri esindajad; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse  muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud Riigiprokuratuuri, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe peastaabi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eruohvitseride Kogu esindajad.

Sündmused

Maaelukomisjon on Hiina delegatsiooniga väljasõidul Jõgevamaal, mille jooksul külastatakse E-Piima ja Pajusi Mahetootmist.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga (Roosikrantsi 10).

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

9. – 14. november
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb vaatlejana Somaalimaa presidendivalimistel Hargeisas.

12. – 14. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ettekandega konverentsil „NATO Talk around the Brandenburger Tor“ Berliinis Saksamaal.

12. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on visiidil Helsingis, et tutvuda Soomes innovatsiooni tugistruktuuridega.

14. – 17. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb loovate ettevõtjate võistluse „Creative Business Cup Global Finals 2017“ žürii töös Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside