Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine:

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (6 OE) näeb ette nimetada Kaupo Paal Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2019.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märgib kaaskirjas, et Kaupo Paal on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse. Ta on olnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, vastutades põhiõppes kohustusliku „Asjaõiguse“ õppeaine läbiviimise eest. Koolitajana on ta läbi viinud mitmeid Eesti Õiguskeskuse ja Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna korraldatud kohtunike ja kohtuteenistujate, advokaatide ning prokuröride koolitusi. Paal on avaldanud mitmeid teadusartikleid tsiviilõiguse valdkonnas. Samuti on ta autorina panustanud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, asjaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisse.

2007.aastal nimetas Vabariigi President Kaupo Paali esimese astme kohtunikuks ning ta alustas tööd Harju Maakohtus. 2009. aastal asus Paal tööle Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumisse.

Riigikohtu esimees kuulas Kaupo Paali kandidatuuri esitamisel ära kohtute haldamise nõukoja arvamuse ja Riigikohtu üldkogu seisukoha.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – kell 13: kohtumine Riigimetsa Majandamise Keskuse juhtkonnaga ja metsa istutamine (Aegviidu).

kultuurikomisjonis – kultuuriministeeriumi 2019. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kell 12.30: väljasõiduistung e-Eesti Esitluskeskusesse, Rahvusvahelise maja külastus, kohtumine EASi juhtidega (Valukoja 8, Tallinn).

põhiseaduskomisjonis – kell 12: seisukoha andmine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise kohta, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori kandidaat; Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE); Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE); Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4 teise lause põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (10 OE);

riigikaitsekomisjonis – presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA), kutsutud Kaitsepolitseiameti ja Siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ülevaade Töötukassa tegevusest, kutsutud Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: Siseministeeriumi tööplaanidest, kutsutud siseminister Mart Helme.

Sündmused

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Eesti Mälu Instituudi korraldatava endise Patarei vangla näituseala „Kommunism on vangla“ avamisel.

Kell 16 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga (ruum O. Strandman).

Välislähetus

12. – 17. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu foorumil ning ÜRO julgeolekunõukogu sessioonidel ja kampaaniaüritustel New Yorgis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside