Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõu (227 OE) esimene lugemine jätkub. Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja regulatsioon, mis võimaldab kaotada sotsiaalmaksu kohustusliku miinimummäära ja võtta kasutusele tunnipõhine palgaarvestus.

27 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse “75 aastat juuniküüditamisest” eelnõu (255 AE) avalduses kutsub Riigikogu üles mälestama inimesi, kes 75 aastat tagasi vägivaldselt küüditati ning kellest paljud kaotasid oma pered ja elu.

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) näeb ette luua arenguseire läbiviimiseks Riigikogu Kantselei juurde Arenguseire Keskus. Eelnõu eesmärk on tagada Eesti pikaajaliste arengute mõistmiseks, võimalike ohtude ja võimaluste tuvastamiseks ning tegevusvariantide hindamiseks vajalike analüüside, uuringute ja muude tegevuste läbiviimine teaduslikult põhjendatud ja kvaliteetsel tasemel. Eelnõu käsitleb ka Eesti Arengufondi (EAF) investeerimistegevuse ümberkorraldamist. Tulenevalt sellest sisaldab eelnõu vajalikke muudatusi Eesti Arengufondi seaduses ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (ETS). Täpsemalt puudutab see EAFi likvideerimist, EAF seaduse kehtetuks tunnistamist ning säilivate ülesannete sisu ja rakendamise kirjeldust uutes struktuurides.

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti “Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis” arutelul teevad ettekande riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg, rahandusminister Sven Sester ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer.

Teine lugemine – 2 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (247 SE) täiendatakse toote nõuetele vastavuse seadust kohustusliku akrediteerimise eest võetavate tasude regulatsiooniga. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada õiguslik puudus seoses kohustusliku akrediteerimise eest võetava tasuga.

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (243 SE) täpsustatakse põhjaveekogumitega seotud teabe esitamist veemajanduskavades. Eelnõuga võetakse üle EL põhjaveedirektiivi muudatused. Eelnõu järgi tuleb veemajanduskavas hakata esitama infot iga saasteainesisalduse ületamise kohta. Tänu täpsustatud andmetele saab võrrelda liikmesriikide põhjaveekogumite seisundit, ühtlustada saasteainesisalduse hindamise metoodikaid ning planeerida täpsemaid tegevusi põhjavee kaitsmiseks. Veemajanduskavasid vaatab riik üle iga kuue aasta tagant.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni esindajad; arutelu mahemetsade teemal, kutsutud Organic Estonia eestvedajad, erametsakeskuse, keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi ja Eesti Looduse Fondi esindajad;

kultuurikomisjonis – Rahvusooper Estonia külastus, ülevaade tegevusest;

maaelukomisjonis – uuringu „Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses“ metoodika tutvustus, kutsutud Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik; regionaalne tööhõive, kutsutud Lääne maavanem Neeme Suur ja Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa;

majanduskomisjonis – metallitööstuse ettevõtte Hyrles OÜ külastus, ülevaade tegevusest (Rae vald); kokkuvõte majanduskomisjoni 2016. a. kevadistungjärgu töödest;

põhiseaduskomisjonis – riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2015. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta; kell 15: Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory külastus;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni istungid istungjärkude vahelisel ajal; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung ravi geograafilisest kättesaadavusest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalministeeriumi, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla (Võru Haigla), Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haigekassa esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20. juunil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Eesti välisesinduste võrgustiku tulevik, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Hiinas, kutsutud välisminister Marina Kaljurand ja suursaadik Marten Kokk; kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Mongoolias, Vietnamis ja Tais, kutsutud välisminister Marina Kaljurand ja suursaadikukandidaat; väliskomisjoni töökava Riigikogu III ja IV istungjärgu vahelisel ajal;

õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; eelnõude algatamine lähtuvalt õiguskantsleri märgukirjast õiguste tutvustamise kohta joobe tuvastamisel; eelnõu algatamine lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikogu põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-2-16 (VangS § 94 lõike 5 põhiseaduspärasus).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Iirimaa suursaadiku Frank Floodiga (ruum L253).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne juuniküüditamise mälestustseremoonial. Tseremoonial osaleb ka aseesimees Jüri Ratas (Vabadussõja võidusamba jalamil).

Kell 13 – Tallinna Sadama uurimiskomisjoni pressikonverents uurimiskomisjoni lõpparuande teemal. Pressikonverentsil osalevad kõik komisjoni liikmed – esimees Artur Talvik, aseesimees Andres Anvelt, Jaanus Karilaid, Siim Kiisler, Henn Põlluaas ja Valdo Randpere (Riigikogu teise korruse kunstisaal).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne represseeritud julgeolekuasutuste töötajate mälestustseremoonial (Liiva kalmistu).

Välislähetused

12. – 14. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Marianne Mikko (12.-13.06), Juhan Parts ja Rein Ratas osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide kohtumisel (COSAC) Haagis, Hollandis.

13. – 16. juuni

Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee 92. Rose-Roth seminaril Kiievis, Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside