Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung:

Päevakorras on ühe eelnõu esimene lugemine. Eesti Keskerakonna fraktsioon on algatanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE), mille eesmärk on üheselt mõistetavalt sätestada, missugusel tingimusel on õpilasel riigieksam sooritatud. Eelnõu näeb ette kaasata tugispetsialistide teenuse rakendajate ringi ka riik, samuti määratleda konkreetselt õpetaja vahetu õppekasvatustöö maht tema teiste tööülesannete kõrval ning taastada õpetajate atesteerimine. Eelnõu näeb ette säilitada õpetajatele ja klassijuhatajatele tasu alammäärade kehtestamine vastavalt õpetajatele atesteerimisel antavatele ametijärkudele 2014. aastalgi. Eelnõuga nähakse ette palga alammäära kehtestamise ka tugispetsialistidele.

Kell 14 – komisjonide istungid:

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Ülikooli, ülevaade Tallinna Ülikooli õppe- ja teadustegevusest;

majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014-2020 kinnitamine” (560 OE); olukorrast reisirongiliikluses probleemid ja lahendused, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Eesti Liinirongid AS-i juhatuse esimees Andrus Ossip; pärast istungit toimub pressibriifing majanduskomisjoni ruumis (L 342).

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi otsuse nr 348 „Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine“ arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ja Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna juhataja asetäitja Mall Gramberg; Riigikohtule arvamuse andmine tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 41 lõike 1 vastavuse kohta Põhiseaduse §-dele 12 ja 32; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (541 SE); arutelu vangide valimisõigusest;

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); Eesti seisukohad kaasajastatud makseteenuste direktiivi ja kaardimaksete vahendustasusid reguleeriva määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile; Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE).


Sündmused:

Kell 12 – Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Georgia parlamendi esimehe David Usupašviliga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme Erakooli 9. klassi õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne rahvusvähemuste ümarlaua jõulupeol (Estonia talveaed).

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Georgia parlamendi spiikri David Usupašviliga.


Välislähetused:

13. – 14. jaanuar
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar osaleb Euroopa Parlamentaarse Assamblee sotsiaaldemokraatide grupi koosolekul Oslos.

14. – 16. jaanuar
Majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo osaleb Briti saatkonna kutsel sotsiaalsete ettevõtete teemalisel õppereisil Edinburghis, Šotimaal.

 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside