Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Hinnakriis elektriturul“ arutelu. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „ametisse nimetamine“ eelnõu (488 OE).

Riigikogu nimetas Ülle Madise õiguskantsleriks 2015. aasta 20. jaanuaril, ametisse astus Madise vande andmisega Riigikogu ees 2015. aasta 31. märtsil. Seega lõppevad tema volitused 2022. aasta 30. märtsil.

Vabariigi President teeb ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Ülle Madise uueks ametiajaks. Kaaskirjas märgib president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist. Varasem töökogemus on tal õigusloome alal Justiitsministeeriumis ja Riigikogu põhiseaduskomisjonis, samuti on ta töötanud Riigikontrolli peakontrolörina ning Vabariigi Presidendi õigusnõunikuna. Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega.

Ülle Madise on näidanud end Eesti avaliku õiguse mõtestaja ja reformijana. Ta on osalenud kõikide Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel, viimaste väljaannete puhul peatoimetajana. Madise on olnud Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) Euroopa regiooni juhatuse liige, olles praegu IOI maailma tasandi juhatuse liige.

„Arvestades Ülle Madise professionaalset kogemust, teadmisi ja isikuomadusi, leian, et ta on  sobiv kandidaat õiguskantsleri ametisse,“ kirjutas president.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE).

Eelnõuga soovitakse tõsta maksuvaba tulu alampalgani, et 2022. aastast oleks kuine maksuvaba tulu 654 eurot ning aastas 7848 eurot. Seletuskirjas märgitakse, et maksuvaba tulu kasv parandab madalapalgaliste toimetulekut, suurendab motivatsiooni töötada ja tööturul püsida ning vähendab koormust sotsiaalsüsteemile.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsanduse arengukava aastani 2030 hetkeseisust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kliimapaketi eelnõude ja Eesti seisukohtade tutvustamine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta;

kultuurikomisjonis – komisjoni tööst (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE) ning ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta; kokkuvõte majanduskomisjoni sügisistungjärgu ja 2021. aasta töödest;

rahanduskomisjonis – kokkuvõte komisjoni tegevusest VI istungjärgul;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad (Kaitseministeerium);

õiguskomisjonis – komisjoni tööst.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside