Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad välisminister Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Jätkub Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Jaanus Karilaidi, Martin Helme, Igor Gräzini, Jaak Madisoni, Raivo Põldaru, Arno Silla, Peeter Ernitsa, Madis Millingu, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Tarmo Kruusimäe ja Märt Sultsi esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ eelnõu (552 OE) esimene lugemine.

Eelnõu näeb ette rehabiliteerida kõik isikud ja ühendused, kes olid süüdi mõistetud või represseeritud seoses osalusega Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud ühenduste tegevuses, samuti selle tegevusele kaasaaitamises või toetamises.

Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõuga (570 SE) tagatakse riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute tegevuse kooskõla börsireeglitega ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine. Eelnõu on seotud vajadusega muuta riigivaraseadust, et oleks börsil oleks võimalik noteerida AS Tallinna Sadama aktsiaid.

Eelnõuga sätestatakse, et riigi osalusega äriühingu puhul, mille väärtpaberid on noteeritud börsil või mille noteerimiseks on esitatud avaldus, ei kohaldata neid riigivaraseaduse sätteid, mis on vastuolus väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega. Kehtiv seadus ei ole piisav, et ühemõtteliselt tagada riigi osalusega börsil oleva äriühingu juhtimine väärtpaberituru reeglite järgi ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.

Eelnõu muudatuste kohaselt ei saa valitsus edaspidi küsida äriühinguga seotud otsuste tegemiseks äriühingu mitme aasta strateegiat ja finantsplaane. Samuti ei ole hea tava, et börsil oleva äriühingu iga-aastane dividend otsustatakse valitsuse tasandil. Edaspidi ei ole riigil õigust äriühingu erikontrolli läbiviimiseks kasutada oma struktuuriüksust ega ministril õigust saada nõukogu koosolekute protokolle ja materjale, mida käsitletakse siseinfona. Kohaldada ei saa ka nõuet, et riigi osalusega äriühingute osalemine teistes äriühingutes peab olema otsustatud üldkoosoleku poolt.

Seletuskirjas märgitakse, et riigil on 2017. aasta detsembri seisuga osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus. Valitsusel plaanis börsil noteerida AS Tallinna Sadama ja AS Enefit Green aktsiad.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel“, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Kultuuriministeeriumi 2018. aasta tööplaan, kultuuriministri ülevaade „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ elluviimisest ja kultuuriinvesteeringute kava, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid;

rahanduskomisjonis – probleemkomisjoni riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks  kirja „Ettepanekute esitamine Riigikogu ja Riigikogu saadikute rolli suurendamiseks“ arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: kohtumine Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) delegatsiooniga;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Sündmused

Kell 11 – EL asjade komisjoni liikmed kohtuvad Ühendkuningriigi valitsuse liikme, Euroopa Liidust väljaastumise riigisekretäri lord Martin Callananiga.

Kell 14 – maaelukomisjonis tutvustavad Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsi OECD Kaubanduse- ja Põllumajanduse Direktoraadi direktor Ken Ash ning põllumajandus- ja kaubanduspoliitikate osakonna vanemökonomist Catherine Moreddu. Kommenteerib Hollandi Põllumajanduse, Looduse ja Toidukvaliteedi Ministeeriumi põllumajandusökonoomika ja toiduga kindlustatuse poliitikate koordinaator ning Eesti raporti retsensent Carla Boonstra. Kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning asjaomaste asutuste, organisatsioonide ja huvigruppide esindajad. Lisainfo ja registreerimine. Sündmusest on veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Välislähetused

10. – 16. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee rahuvalve operatsioonide ja relvitustamise teemalistel koosolekutel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside