Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) annab kohalikele volikogudele võimaluse korraldada siduvaid rahvahääletusi ja lubab kohalikel elanikel kutsuda esile rahvaalgatuse korras rahvahääletusi.

Eelnõu kohaselt võib kohaliku rahvahääletuse algatada volikogu või vähemalt 10 protsenti kohaliku volikogu valijatest ning rahvahääletuse on tulemus on siduv, kui sellel osaleb vähemalt 40 protsenti omavalitsuse valimisõiguslikest elanikest. Kohalikule rahvahääletusele ei saa seada riigielu küsimusi ega küsimusi, mille tulemus võib olla seadusega vastuolus. Rahvahääletuse korralduslikud tingimused sätestab eelnõu kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu.

Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (624 SE) muudetakse selgemaks aretusprogrammiga seotud sätted, et vältida seaduse kitsa tõlgendamise võimalust. Eelnõus kavandatud sätted aitavad paremini mõista, et aretusprogrammi sisu kirjeldamisel peab arvestama ka asjakohaseid nõudeid ja nende rikkumise korral on võimalik aretusprogrammi heakskiitmisest keelduda. Muudatused on tehnilist laadi, uusi nõudeid eelnõuga aretusühingutele ei seata.

Isamaa fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE) kohaselt luuakse õiguslik alus Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja avalike toetajate elamislubade tühistamiseks ning välistatakse neile uute elamislubade ja viisade andmine.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning huvigruppide esindajad;

kultuurikomisjonis – kollektiivne pöördumine „Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli“, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kollektiivse pöördumise esitajad Kristina Kallas ja Aleksei Jašin; Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; Eesti Rahvusraamatukogu Riigikogu liikmest nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Peatame koerte kahemeetrise keti otsas pidamise seadustamise“, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanid ja prioriteedid riigi eelarvestrateegias, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 2021. aasta ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE) ning haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise ettepanek seoses FSRU-laeva käitamisega; Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – elanikkonnakaitse tegevuskava, kutsutud Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu; NATO innovatsioonikiirendi DIANA käivitamine, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja SA Liikva Päikesekodu esindajad; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE);

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Läti uue suursaadiku Kristīne Našeniecega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Malta presidendi George Vellaga, lõunakohtumisel osalevad ka Eesti-Malta parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi ja liige Raivo Tamm.

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Türgi uue suursaadiku Başak Türkoğluga.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Iiri uue suursaadiku James Sherryga.

Kell 16 – Riigikogu kõrghariduse toetusrühm kohtub Eesti Üliõpilaskondade Liiduga teemal „Tudengid hädas. Mis on lahendused kõrghariduse probleemidele?“, arutelust toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 16.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Saksa uue suursaadiku Annette Kleiniga.

Välislähetused

11.–15. september
Riigikogu liige Andres Sutt osaleb innovatsiooni ja tehnoloogia maailmakongressil Penangis Malaisias.

12.–13. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

13.–15. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside