Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud raudteeseaduse eelnõu (201 SE) korrastab kehtivat raudteeseadust. Lisaks kehtiva seaduse teksti ja struktuuri muutmisele täiendatakse raudteeseadust direktiividest tulenevate sätete ja siseriiklike nõuete täpsustamisega.

Alates 2003. aastast kehtivat raudteeseadust on selle vastuvõtmisest enam kui 30 korda muudetud, mis on teinud seaduse teksti raskesti loetavaks, seetõttu on mõistlik välja anda uus seaduse terviktekst. Eelnõu näeb ette vähendada riigilõivumäära, kui raudteeliiklusregistri toiminguteks esitatakse taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) e-teenuse infosüsteemi kaudu. Samas lisatakse seadusesse ka täiendavaid lõivusid näiteks raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa muutmise taotluste läbivaatamise eest.

Raudteerajatiste ehitus- ja kasutusõigusega seotu üheselt mõistetavaks muutmiseks muudetakse eelnõuga ehitusseadustikku ning täpsustatakse nõudeid raudteerajatistele. Samuti määratakse raudteerajatiste projekteerimistingimuste väljastamise pädevaks asutuseks TTJA.

Eelnõuga ülevõetavate ELi direktiivide puhul on tegemist neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. Nimetatud paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis. Selleks saab edaspidi taotleda lubasid ELi Raudteeameti kaudu.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon“ eelnõu (220 OE).

Eelnõuga tehakse ettepanek moodustada komisjon, kes hakkab analüüsima 2020. aasta kevadel Eestit tabanud viiruse COVID-19 epideemiaga võitlemist. Ettepaneku põhjenduse kohaselt on ekspertidest moodustatav sõltumatu komisjon vajalik, et analüüsida saadud kogemusi, kaardistada õnnestumisi ja vigu ning seda, mida saab tulevikus paremini korraldada. 

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhi- ja keskhariduse seaduse väljatöötamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Komandandi maja);

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil – kell 13.30: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja asjakohaste organisatsioonide esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERNiga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmetest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2021. aasta eelarvest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 15: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud siseminister Mart Helme ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

riigikaitsekomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – rahvastiku tervise arengukavast aastatel 2020 – 2030; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“;

väliskomisjoni videoistungil – 2021. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteetidest ja 2020. aasta riigieelarve täitmisest, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; 3. novembril toimuvatest Ameerika Ühendriikide valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviov;

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmus

Kell 10.30 ja 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osalevad assamblee alalise komisjoni videokohtumisel.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad MBDA asepresidendi Didier Philippega (A. Rei nõupidamisruum).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside