Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõuga (710 SE) tehakse muudatused Vabariigi Valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse eesmärgiga ühendada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala valitsusasutused Keskkonnaamet (KeA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI).

KeA ja KKI ühendamise eesmärk on tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täideviimist keskkonnavaldkonnas, kasutada tõhusamalt ja mõjusamalt olemasolevaid ressursse ning pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid ja vastata ühiskonna ootustele ka pikemaajalises perspektiivis.

Ühendasutus liidab KeA ja KKI põhifunktsioonid, seejuures jäävad mõlema asutuse põhiülesanded senisel kujul kehtima. Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet, mis on piisavalt üldine, et katta asutuse kõigi ülesannete ulatust ja olemust.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE).

Seadusemuudatusega suureneb Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arv ühe võrra, millega suureneb Eesti esindatus Euroopa Parlamendis.

Seega valitakse 2019. a Euroopa Parlamendi valimistel Eestis Euroopa Parlamenti seitse liiget, kuid kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine ei ole Euroopa Parlamendi koosseisu volituste alguspäeval veel jõustunud, asub Eestist Euroopa Parlamenti valimistulemuste alusel kuus liiget ning seitsmes valitud liige lisandub siis, kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine on jõustunud.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi ja Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi esindajad;

majanduskomisjonis Eesti riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) töödokumendi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE);

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) arvamusest 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 8.15: välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser

kell 14: väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti aukonsulite võrgustik, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusabi taotlustest ja avaldustest prokuratuurile, kutsutud endine peaprokurör Norman Aas ja riigi peaprokurör Lavly Perling.

Sündmused

Kell 9.30 – Kurdistani toetusrühma liige Artur Talvik kohtub Iraagi Kurdistani piirkonna ametnikega (ruum L240).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ETV aastavahetusprogrammi salvestusel (Eesti Rahvusringhääling).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga.

Kell 13 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga (ruum L241).

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

13. – 16. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Iisraelis, visiidil osaleb ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside