Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku seitsme eelnõu menetlemine, millest kuus on esimesel ja üks teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (659 OE). Eelnõu näeb ette liikmete vahetamist Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonis. Juku-Kalle Raidi asemel nimetatakse delegatsiooni liikmeks Jaak Allik, Rait Maruste asemel asendusliikmeks Jaanus Tamkivi, Liisa-Ly Pakosta asemel asendusliikmeks Juhan Parts  ja asendusliikmeks Barbi-Jenny Pilvre-Storgård.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (660 OE). Eelnõu teeb ettepaneku nimetada nõukogu liikmeteks Kalev Kotkas, Rein Randver ja Tõnis Kõiv.

3. Teisel lugemisel on Riigikogu riigikaitsekomisjoni Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE), mis teeks veteranipäeva, 23. aprilli, lipupäevaks.

4. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikme Valdo Randpere algatatud erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE).Kui eelnõu mullu sügisel algatati, nägi see varjatud valimisreklaami takistamise uue piiranguna ette seda, et kolm kuud enne valimispäeva keelata kohalikul omavalitsusel igasugune mainekampaania ning reklaamis või reklaamikampaanias kasutada erakonda või kandideerivaid isikuid.

Põhiseaduskomisjoni arutelu järel eelnõus omavalitsustele mõeldud spetsiaalset piirangut enam ei ole. Küll aga täpsustab see erakonnaseaduses juba praegu olevat keeldu, mis ei luba valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid. Uue täpsustusena loetakse üles, et avalikud vahendid on ka näiteks kohaliku omavalitsuste ja riigi asutuste, äriühingute ja sihtasutuste ning kõikide muude juriidiliste isikute vahendid ehk kõik varalised vahendid, mis pole valimistel osaleva isiku enda vahendid. Seega peab erakond või kandidaat oma valimisreklaami eest tasuma igal juhul ise.

5. Esimesel lugemisel on Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE). Eelnõuga täpsustatakse hääletamise läbiviimise korda Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu, Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel. Eelnõu näeb ette hääletamise hõlbustamist haiglates ja ööpäevastes hoolekandeasutustes. Lisaks lõpetab algatatud eelnõu muuhulgas välisriigis viibivatele valijatele pabervalijakaartide saatmise ning täpsustab kandideerijate poolt esitatavaid kohustuslikke andmeid.

6. Esimesel lugemisel on Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE). Eelnõuga ühtlustatakse Riigikogu komisjonide praktika komisjoni istungite protokollide sisu osas ning kohustuse osas komisjonide istungeid helisalvestada. Määratletakse komisjoni istungite helisalvestiste staatus, reguleeritakse nende säilitamise kord ja juurdepääsu võimaldamine.

7. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE). Eelnõu näeb ette reguleerida täpsemalt eelnõude menetlemistähtaegadega seotud sätteid.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ja majanduskomisjonis – kell 13: parlamentaarne seminar “Milliseid võimalusi pakuvad taastuvad energiaallikad Eestile?”, korraldavad Euroopa taastuvenergiaallikate foorum EUFORES koostöös majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoniga; seminarist on veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli, ülevaade ülikooli õppe- ja teadustegevusest;

maaelukomisjonis – ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ning kohtunikuabide ühingu esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine töötukassa esindajatega; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjonis – Eesti osalemine rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: uuringutekeskuse Praxis uuring “Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis”;

õiguskomisjonis – kell 13: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;


Sündmused

Kell 10-12 keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja komisjoni liige Annely Akkermann kohtuvad Kosovo delegatsiooniga, arutatakse rahvusvahelise koostöö olulisust ning linnade vee- ja reovee problemaatikat. Delegatsioon koosneb kohalike omavalitsuste, keskkonnaministeeriumi ja UN-Habitati esindajatest, kes osalevad projektis „Säästva arengu edendamine Kosovos: Eesti omavalitsuste jäätmekäitlus- ja veemajanduspraktikate tutvustamine ja rakendamine”.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rõõmupesa Piiri lasteaia inimestega ning vanurite eneseabi ja nõustamisühingu inimestega (kell 15.30).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad USA tunnustatud sõjakooli National War College delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb rahandus- ja maksupoliitika teemalisel valimisdebatil, mida korraldavad Euroopa Parlamendi infobüroo, MTÜ Valimisvaatlus ja Eesti noort
eühenduste liit (Nordic Hotel Forum).

Välislähetused

12.-14. mai
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu liige Rein Lang osalevad Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome Vabariiki.

12.-15. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamendi esimeeste kohtumisel, Moldova.

12. – 16. mai
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb rahvusvahelisel parlamentidevahelisel õigeusu assambleel Thessalonikis, Kreekas.

 

Tagasiside