Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu:

Keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) on algatatud kiireloomulise vajaduse tõttu täiendada lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumistulu kasutamise korda ning lisada seadusesse säte, et kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmise otsus on täitedokument. Eelnõu täpsustab enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda ning lisab sätte, mille kohaselt võib vahendite kasutaja lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite kasutamiseks sõlmida halduslepingu. Eelnõuga lisatakse ka säte, mille kohaselt loetakse AÕKSi ja välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) alusel erinevate kauplemissüsteemide alusel saadud vahenditest antud toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisel tehtud toetuse tagasinõudmise otsus täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku tähenduses. Eelnõuga täpsustatakse enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda, sest alates 1. jaanuarist 2017. a jõustuv AÕKS ei võimalda hetkel kõiki riigi eelarvestrateegias ette nähtud meetmeid ellu viia ja seega enampakkumisel saadud tulu kasutada. Kavandatav täpsustus ning halduslepingute sõlmimise võimalus tagab enampakkumistulu kasutamise.

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE) ajakohastab põllumajanduse kohta käivad väetiste kasutamise sätted selliselt, et oleks tagatud Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud nitraadidirektiivi rakendamise rikkumismenetluse raames esitatud vajakajäämiste likvideerimine. Peamised muudatused põllumajanduse valdkonnas on: sõnniku laotamise ajalised piirangud kehtivad sügisperioodil senisest varem; täpsustatakse põlluraamatusse kantavaid andmeid ja sätestatakse väetamisplaani koostamise nõue.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (344 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Kristjan Kõljala asemel Jürgen Ligi.

Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (345 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Peep Aru asemele Arto Aas.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Mida teha Rail Balticuga?” arutelu
Ettekandjad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme, Astrohouse OÜ juhatuse liige Endel Oja, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing MTÜ auliige Illimar Paul ja ARB MTÜ juhatuse liige Priit Humal

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) muudab arveldamise avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks. Era- ja avaliku sektori vahelisel arveldamisel e-arvete kohustuslikuks muutmine tuleneb valitsuse püstitatud eesmärgist edendada reaalaja majandust. Lisaks muudetakse raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid. Eelnõuga sätestatakse kohustus, et alates 1. jaanuarist 2017 peab avalikule sektorile esitatav arve nii kauba müümisel kui teenuse osutamisel olema e-arve. E-arve on arve, mille kogu käitlemine toimub elektrooniliselt – arve edastatakse operaatori vahendusel ühest raamatupidamistarkvarast otse teise ning saaja ei pea enam arve andmeid käsitsi sisestama. Üleminek e-arvetele tähendab avaliku sektori jaoks umbes 2,5 miljoni euro suurust kokkuhoidu aastas. E-arvetele ülemineku sujuvuse tagamiseks võimaldab riik mikro- ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetel kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks registrite ja infosüsteemide veebipõhist tarkvara aastatel 2017-2018 tasuta. Eelnõuga muudetakse raamatupidamise algdokumendile, näiteks lepingutele, kviitungitele, aktidele, saatelehtedele esitatavaid nõudeid, et lihtsustada nende koostamist ning vältida mittevajalikke andmete esitamist. Algdokumendi kohustuslikeks nõueteks jääb ainult majandustehingu aeg, sisu ja arvnäitajad. Täiendavad nõuded jäävad kehtima üksnes raamatupidamise kohustuslaste vahel esitatavatele arvetele, näiteks kahe ettevõtja vahelisel müügiarvel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga, poolaasta kokkuvõtete tegemine;

kultuurikomisjonis – 2015. aasta PISA uuringu tulemuste tutvustamine, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa kaitse, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Euroopa komisjoni teatis „Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamine“, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 6.-7. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest; ülevaade 8.-9. detsembril toimunud OSCE välisministrite kohtumisest; ülevaade 12. detsembril toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist; Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul – ELi välismõõtme teemad, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ülevaade peaministri välissuhtlusest;

õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga; valitsuse algatatud riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) ettevalmistamine teiseks ja kolmandaks lugemiseks.

Sündmused

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed osalevad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuses toimuva raporti  „Väikeriigid ÜRO rahuvalves: UNIFIL-i  Soome/Iiri pataljon“ esitlusel.

Kell 14.40 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Benini Vabariigi riigipea Patrice Taloniga. Kohtumisel osaleb Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreni vastuvõtul.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşҫioğluga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside