Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (730 OE) eesmärk on tagada, et ajutine kaitse antaks vaid legaalselt Ukrainast lahkunud inimestele. Illegaalselt Ukrainast lahkunud inimesed tuleks eelnõu järgi Ukrainasse tagasi suunata. Samuti soovitakse välja selgitada isikud, kellele on ajutine kaitse juba antud, kuid kellel pole olnud õigust Ukrainast lahkuda, ning nad samuti Ukrainasse tagasi suunata.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja energiakriisi päästepakett“ eelnõuga (716 OE) tehakse ettepanek töötada välja tasuta elektripakett kodutarbijatele 130 kWh ulatuses ühes kuus kuni 30. aprillini 2023, samuti viia ettevõtete elektrienergia ja maagaasi võrgutasud 0 euroni kuni 30. aprillini 2023 ning laiendada elektri universaalteenust keskmise suurusega ettevõtetele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Valitsuse algatatud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõuga (746 SE) luuakse regulatsioon avalikust ruumist sinna mittesobivate rajatiste, eelkõige punamonumentide eemaldamiseks. Seni on tulnud keelatud sümboolikat kandvate monumentide teisaldamisel tegutseda üldiste korrakaitse- ja karistusnormide alusel, vastavad normid sätestatakse nüüd ka ehitusvaldkonna reeglites. Eelnõuga täiendatakse ehitusseadustikku ja täpsustatakse, et hoone avalikult nähtav osa, samuti avalikult eksponeeritud monument, skulptuur, ausammas jms rajatis, ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi, agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist. Eelnõuga sätestatakse ühtlasi riigi volitused nõuetele mitte vastavate rajatiste eemaldamiseks. Rajatised peavad olema kooskõlla viidud uute nõuetega kolme kuu jooksul pärast seaduse jõustumist. Riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku nõuete järgimise üle teostavad üldjuhul kohalikud omavalitsused. Seoses kehtestatava uue nõudega antakse Justiitsministeeriumile volitus teostada omavalitsuste üle haldusjärelevalvet. Vaidluste lahendamiseks moodustatakse valitsuskomisjon, kes saab anda hinnangu rajatise nõuetele vastavuse kohta. Eelnõus nähakse ette, et komisjoni peab kindlasti kuuluma Muinsuskaitseameti esindaja. Mälestiseks oleva või muinsuskaitsealal asuva ehitise puhul võetakse arvesse ka muinsuskaitseseadust ning järelevalve tegemisse tuleb kaasata ka Muinsuskaitseamet, kes annab arvamuse, kas tööde tegemiseks on vaja taotleda luba.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad looduse taastamise määruse kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnauuringute Keskuse esindajad;

kultuurikomisjonis – 14.30: töötukassa tööturukoolitustest, kutsutud Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja juhatuse liige Reelika Leetmaa, Sotsiaalministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kell 13: istungjärgu kokkuvõte;

majanduskomisjonis – infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (742 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets, istungjärgu kokkuvõte;

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu (753 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE) esimese lugemise ettevalmistamine, kutsutud algataja esindaja riigikogu liige Leo Kunnas; justiitsminister Lea Danilson-Järg ning Justiitsministeeriumi esindajad; kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – istungjärgu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.30: Uue „Eesti julgeolekupoliitika alused“ eelnõu projekti arutelu, kutsutud Riigikantselei julgeoleku- ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktor Erkki Tori (A. Rei nõupidamisteruumis);

sotsiaalkomisjonis – istungjärgu kokkuvõte;

sotsiaalkomisjoni erakorralisel istungil – kell 15: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu; laste vaktsineerimisest koolides, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – istungjärgu kokkuvõte;

Sündmus

Kell 14 – riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kohtuvad Ameerika Ühendriikide ajutise asjuriga Eestis Gabrielle Cowaniga (A. Rei nõupidamisteruumis).

Välislähetus

12.–14. detsember
Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib ametlikul visiidil Varssavis Poolas ning Kiievis ja Žõtomõri oblastis Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside