Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ arutelu. Ettekande teevad sotsiaalminister Tanel Kiik, sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus ja Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – vesiviljeluse valdkonna arenguvõimalustest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 13: Eesti keele arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ning Eesti keelenõukogu esindaja; noortevaldkonna arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ning Noorteühenduste Liidu esindajad; Eesti Keele arengukava ja noortevaldkonna arengukava menetlusotsused (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingust, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – Rahandusministeeriumi ülevaade lisaeelarve seirest ja majanduse olukorrast; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust „Eesti Tervishoiu tulevik“ (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Ameerika Ühendriikide poliitilisest olukorrast, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur, endine Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides ja Kanadas Kalev Stoicescu;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja COVID-19 viirusega võitlemise valdkondlikud kavad“ eelnõu (304 OE); perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub videosilla vahendusel Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside