Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Panga reservkapitali suurendamine” eelnõu (183 OE) eesmärk on võimaldada Eesti Pangal jätkata reservkapitali suurendamist 200 miljoni euro võrra, st 300 miljoni euroni.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) näeb ette lõpetada õiguskantsleri tuvastatud vastuolu põhiseadusega, mille kohaselt ei võimaldata äriühingu juhatuse liikmetel saada töötuskindlustushüvitist. Eelnõu kaotab kitsenduse, millega ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, millega tagatakse juhatuse liikmete õigus saada töötuhüvitist.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), millega muudetakse kaugkütteseaduse sätet, mis reguleerib soojusettevõtte õigust katkestada eluruumi kütmiseks vajaliku soojusvarustuse katkestamist ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Eelnõu näeb ette, et soojusettevõtja soojusvarustuse katkestamisega ei tohi halvendada korteriomandite seisukorda. Eelnõu tagab, et soojusvarustuse katkestamisega ei seata ohtu nende korteriomanike omand, kes on oma arved maksnud õigeaegselt ning soojusettevõtja ees kõik kohustused täitnud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – dotsent Hannes Veinla ettekanne keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohta, kutsutud dotsent Hannes Veinla, keskkonnaministeeriumi esindajad ja Eesti Keele Instituudi esindaja.

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tegevusest.

maaelukomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga. Arutlusteemad on loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses ülevaade kliimapoliitika põhialustest aastani 2050 põllumajandusega seonduvalt ning lindude ja loomade tekitatud kahjude kompenseerimine põllumeestele.

majanduskomisjonis – ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadisest majandusprognoosist; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE).

rahanduskomisjoniskell 13.15: Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule „Maksustamise vältimise vastane pakett: järgmised sammud tõhusa maksustamise ja maksude suurema läbipaistvuse saavutamiseks ELis“, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile. Kell 14 – kohtumine Pangaliidu esindajatega.

sotsiaalkomisjonis – valmisolekust töövõime hindamiseks, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad.

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 18. aprillil toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil; Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise (mai kuni november 2016) ettevalmistamisest, kutsutud välisminister Marina Kaljurand.

õiguskomisjonis – karistusseadustiku  ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE); korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama lepingupartneri esindaja kuulamine AS Tallinna Sadamat puudutavates küsimustes; AS Tallinna Sadama endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes (ruum L332).

Välislähetused

  1. – 12. aprill

Riigikogu liige Kristjan Kõljalg osaleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) fiskaalpoliitika aastakoosolekul Pariisis.

  1. – 13. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Oudekki Loone ja Johannes Kert on töövisiidil Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside