Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Välispoliitika arutelu väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad välisminister Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Esimene lugemine – üks eelnõu: 

Maaelukomisjoni algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (136 SE) täiendatakse kalapüügi korralduslikke sätteid ning kehtestatakse Peipsi järvel kast- ja tindimõrdadele rääbise ja tindi aastasaak. Aastasaagi kehtestamine püügivahendi kohta võimaldab jaotada püügi koormust ühtlasemalt püügihooaja vältel ning annab püüdjale stabiilsuse saak määratud koguses välja püüda.

Muudatusega on võimalik Peipsi järvel sisse viia samasugune püügikorraldus nagu Pärnu maakonnas räime kastmõrra püügil. Aastasaak kastmõrra kohta on Pärnu maakonnas kehtestatud alates 2014. aastast. Tegemist on individuaalkvootide süsteemiga analoogse põhimõttega, ettevõtjal on püügivahendi kohta kindel kvoot. Erinevus individuaalkvootidest seisneb selles, et aastasaaki ei saa eraldi püügivahendist võõrandada ega rentida ning ajalooline püügiõigus sellele ei kohaldu. 

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – soode rollist Eesti kasvuhoonegaaside emissioonis;

maaelukomisjonis – kohtumine Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kohtumine EASi juhtidega;

rahanduskomisjonis – kell 13: Parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) teemadest „EL eelarve ja järgmine finantsraamistiku valmidus globaalsete väljakutsetega toimetulekuks“ ning „finantsteenuste valdkonna eesmärgid uute sihtide valguses“; kohtumine Pangaliidu esindajatega; jagamismajanduse platvormide ja ettevõtluse maksustamisest, kutsutud Maksu- ja Tolliameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Eesti Panga, Eesti Haigekassa, Eesti Advokatuuri, Eesti Töötukassa, Eesti Juristide Liidu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Pangaliidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Vee-ettevõtjate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Elektritööstuse Liidu, Eesti Gaasiliidu, Eesti Õliühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine kultuurikomisjonile Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kohta, kutsutud algataja esindaja, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Kultuuriministeeriumi ja rahvusringhäälingu esindajad;

väliskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – Eesti tegevustest ajaloomälu hoidmisel ja ajaloovõltsingutega võitlemisel, kutsutud valitsuse strateegilise kommunikatsiooni juht, Eesti Mälu Instituudi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avalduse „Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest“ eelnõu (140 AE) (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Tõstame parvlaev Estonia vraki üles“, kutsutud pöördumise allakirjutanute esindaja, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldıziga.

Välislähetus

6.– 11. veebruar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti (ENPA) delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb Aserbaidžaani valimiste vaatlusel ENPA delegatsiooni liikmena.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside