Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Riigikogu liikmete Jaak Madisoni, Artur Talviku, Jaanus Karilaidi, Toomas Pauri ja Martin Helme esitatud Riigikogu otsuse “Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine” eelnõu (515 OE) algatajad soovivad, et reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine oleks jätkuvalt päevakorras.

Riigikogu liikmete Krista Aru, Maire Aunaste, Monika Haukanõmme, Ain Lutsepa, Enn Meri, Martin Helme, Laine Randjärve, Artur Talviku, Liina Kersna, Helmen Küti, Henn Põlluaasa, Uno Kaskpeiti ja Raivo Põldaru algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE) näeb ette nimetada riiklik tähtpäev 14. märts, emakeelepäev ümber riigipühaks.

Seletuskirjas rõhutatakse, et muudatuse tulemusena väärtustakse inimest ja tema kaudu eesti keelt. Eesti keel riigikeelena on üks meie riigi tugisambaid. See on tugisammas, mis hoiab toimimas asutused, parlamendi, hoiab koos meie koolivõrgu ja mis viib edasi demokraatliku Eesti elu. Keel on üheaegselt võimalus, vahend ja struktuur, millega luuakse iga päev uut elu. Eesti keel on Eesti riiklik taristu, mis vajab pidevat hoolt ja tööd, tunnustust ja kasutamist.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) läbiviidud põuakahjude uuringust, kutsutud EPKK esindaja;

majanduskomisjonis arvamuse andmine keskkonnakomisjonile: kollektiivne pöördumine „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“, kutsutud petitsiooni algatajad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Alutaguse ja Lüganuse valla, Narva ja Narva-Jõesuu linna, Eesti Energia, VKG, Kiviõli Keemiatööstuse, Eleringi, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Elektritööstuse Liidu, WEC Eesti ja Arenguseire Keskuse esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: õiguskantsleri aastaülevaate (1. september 2017 – 31. august 2018) tutvustus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (634 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kodaniku kodakondsusega seotud küsimuse arutelu, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK eelnõu kohta [Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitlev algatus – COM(2018) 302], kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis komisjoni 16. – 20. septembril toimuvast töövisiidist Ukrainasse, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11.40 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni (CIOR) eesistujamaa Suurbritannia CIOR presidendi kolonel Chris Argentiga.

Kell 12.30 – Taiwani toetusrühm kohtub Läti Taiwani missiooni juhiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Norra suursaadiku Cecilie Annette Willochiga.

Välislähetused

9. – 11. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso võtab sõna kaitsekonverentsil „Summer Defence Conference“ Pariisis Prantsusmaal.

9. – 11. september
Riigikogu naisteühenduse liige Barbi Pilvre osaleb parlamentide naisteühenduste konverentsil Dublinis Iirimaal.

10. – 14. september
Riigikogu liige Kalle Palling esineb turismi- ja tehnoloogiateemalisel tippkohtumisel Africa Travel Summit Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis.

11. – 13. september
Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert osaleb kohtumistel Ukraina parlamendis Kiievis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside