Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõuga (642 SE) tehakse muudatusi karistusseadustikus, ohvriabi seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja riigi õigusabi seaduses. Eelnõu eesmärk on võidelda kasvava rahvusvahelise terrorismiohuga. Selleks võetakse riigisisesesse õigusesse üle vastav EL direktiiv ja tagatakse Eesti õiguse kooskõla ÜRO resolutsiooni ja terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolliga.

Rahvusvahelistest nõuetest tulenevalt sätestatakse eelnõuga kuriteona terrorismi väljaõppe, selle nimel reisimine, terrorismi korraldamine, rahastamine ja toetamine. Teiste ohvriabiteenuste kõrval tagatakse terrorismiohvritele vajaliku psühholoogilise abi andmine. Teenus tagatakse nii Eestis toimepandud teo tagajärjel kannatanutele kui ka Eesti Vabariigi elanikele, kes on saanud terrorismi tõttu kannatada välismaal. Terrorikuriteo ohvrile tagatakse kriminaalmenetluses riigi õigusabi sõltumata tema majanduslikust seisundist.

Lisaks tehakse karistusseadustikus muudatused, mis täpsustavad ja täiendavad Eesti Vabariigi julgeoleku, iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud kuriteokoosseise. Kõikide Eesti Vabariigi vastaste süütegude toimepanemise eest sätestatakse ka juriidilise isiku vastutus, kuna erisuseks puudub põhjus. Õiguslünkade välistamiseks sätestatakse eraldi kuriteona välisriigi luure- või julgeolekuteenistuja poolne Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud luuretegevus ning sellise tegevuse toetamine. Samuti täpsustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomise või pidamise ja ametiisiku riigivastase mõjutamise kuriteokoosseise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: väljasõiduistung AS Balti Karusnahk karusloomakasvandusse (Karjaküla);

kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – Peipsi kalurite pöördumisest kalapüügiseaduse muutmise teemal, kutsutud pöördujate, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata vangistusseaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist, põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-18-8); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisliidu ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630 (1-2/18-665/7), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; lairiba internetiühenduse võimalik kasutamine Kaitseväe poolt, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; parlamentaarne kuulamine: perevanematest ja asendushooldusest, kutsutud SOS Lasteküla, Eesti Kasuperede Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho avavad Eesti Ajutise Valitsuse ministrite fotoskulptuuride näituse (Valge saal).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb peaminister Jüri Ratase iga-aastasel jõuluüritusel (Nõmme kultuurikeskus).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside