Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Ülevaade avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest, ettekandja riigihalduse minister Jaak Aab.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (506 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Kalle Muuli ja nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Andres Metsoja.

Valitsuse algatatud autoveoseaduse eelnõuga (488 SE) kehtestatakse autoveoseaduse uus terviktekst, kuna seaduse muudatused on läbivad. Seadus reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedusid korraldavatele ja seotud isikutele.

Eelnõuga kaob autojuhil kohustus kanda riigisisestel veosevedudel kaasas veo õigust tõendavaid dokumente. Autojuhil peab kaasas olema isikut tõendav dokument, et andmeid saaks andmebaasist kontrollida, veose saatedokumendid võivad edaspidi olla elektroonilised.

Eelnõuga suurendatakse vedaja vastutust. Vedaja korraldab oma veotegevust autojuhtide kaudu, mistõttu on autoveoalased rikkumised, mille eest on karistatud autojuhti, käsitletavad vedaja rikkumistena. Muudatused aitavad kindlustada liiklus- ja veoseohutust, kuna vedaja hakkab otseselt tema korraldatud veoseveol toime pandud rikkumise eest vastutama.

Eelnõuga luuakse veose saatja väärteomenetluslik vastutus. Täna vastutab väärteomenetluse mõttes saatjapoolse veose nõuete rikkumise eest autojuht või vedaja. Eelnõu kohaselt võib veose saatja vastutada ka veose saatedokumentide täitmise ning veose sõidukile paigutamise, kinnitamise või katmisega seotud nõuete rikkumise eest. Juhul kui veose saatja ja vedaja on eelnevalt kokku leppinud, et vedaja selle eest ei vastuta.

Politsei võib taotleda väärteomenetluse raames aresti autojuhile, kui ta on jätnud korduvalt eelnevate raskete autoveoalaste õigusrikkumiste eest määratud rahatrahvid tasumata ning on toime pannud uue raske autoveoalase rikkumise. Tegu on täiendava meetmega, mis on oluline eelkõige välisriikide autojuhtide osas, kuna praktikas on selgunud, et suur osa trahvidest jäetakse tasumata ning täitemenetlus neile ei kohaldu.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolitust korraldavatel õppeasutustel kaob kohustus taotleda HTM-i väljastatava mootorsõidukijuhi koolituse tegevusluba. Nende õppeasutuste lektoritele kehtestatakse perioodiline (iga 5 aasta tagant) täienduskoolituse kohustus.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (467 SE) soovitakse kehtestada valveaja üldregulatsiooni suhtes erinorm. See näeks töötajatele ette igapäevase ja iganädalase puhkeaja tagamise kohustuse, kui olulist piirangut tööandja jaoks ei kohaldata tingimusel, kui töötajaga sõlmitud töölepingus või kollektiivlepingus on kokku lepitud valveaja kasutamises üksnes edasilükkamatute tööde tegemiseks. Lisatingimuseks on, et valveaja kestus 28 kalendripäeva ajavahemiku kohta ei ületa 130 tundi ja puhkeaja osas töötaja kõrvale kaldumine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – panoraamivabadusest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Audiovisuaalautorite Liidu, Eesti Autorite Liidu, MTÜ Fotopärand, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kunstnike Liidu, Wikimedia Eesti ja Tartu Ülikooli esindajad (Riigikogu konverentsisaal).

majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevuse ülevaade ja edasised plaanid, kutsutud EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE), kutsutud õiguskomisjoni, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE);

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud huvigrupid, Sotsiaalministeeriumi ja Tubakavaba Eesti esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub arengumaade ajakirjanike koolitusprojekti raames Myanmari ajakirjanikega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub araabia maade diplomaatide delegatsiooniga.

Välislähetused

8. – 10. oktoober
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme raames toimuval koosolekul Brüsselis Belgias.

8. – 13. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (8. – 10. oktoober) ning liikmed Andres Herkel (8. – 13. oktoober) ja Eerik-Niiles Kross (8. – 11. oktoober) osalevad ENPA 2017. aasta IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

9. – 11. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb kõnelejana Saksa Poliitika- ja Teadusfondi (SWP) korraldataval ühise välis- ja julgeolekupoliitika (CFSP) aastakonverentsil Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside