Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu päevakorras on ühe eelnõu kolmas lugemine ja kuue eelnõu esimene lugemine.

Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE). Eelnõu viib sisse muudatuse, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.

Esimesel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE). Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu kultuuriväärtuste parema kaitse direktiiv. Muudatustega tugevdatakse liikmesriikide keskasutuste omavahelist halduskoostööd ning võetakse kasutusele siseturu teabesüsteem. Samuti pikendatakse kultuuriväärtuse omaniku või valdaja vastu tagastamisnõude esitamise tähtaega. Hüvitise maksmine kultuuriväärtuse omanikule või valdajale seotakse hoolsuskohustuse tõendamisega.
  2. Riigikogu liikmete Kristjan Kõljalgi, Tanel Talve, Henn Põlluaasa, Andres Ammase, Mihhail Stalnuhhini ja Jaak Aaviksoo algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE). Eelnõu kohaselt pikendatakse Eesti kodaniku passi ning välismaalase passi maksimaalset kehtivusaega viielt aastalt kümnele aastale. Eesmärk on vähendada passi väljastamisega seotud kulutusi ning toimingute tihedust.
  3. 53 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE). Eelnõu eesmärk on moodustada Riigikogu probleemkomisjon Eesti ühiskonnas levinud soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks.
  4. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE). Eelnõu eemärk on ära jätta 2017. aastale planeeritud majutusteenuste käibemaksu tõstmine 14 protsendile ning seda säilitada 9 protsendi tasemel, nagu see on praegu.
  5. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), põhieesmärgiks on õiglasema maksusüsteemi kehtestamine, mis jõuliselt parandaks madalapalgaliste majandusliku olukorda ja suurendaks kokku ligi 85% palgasaajate sissetulekuid.
  6. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), näeb ette lõpetada Riigikogu liikmetele kuluhüvitiste maksmine.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud Artur Talvik ja Martin Repinski, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad (ruumis L332).

kultuurikomisjonis – kohtumine erakoolide esindajatega, kutsutud Eraüldhariduskoolide Ühenduse, Eesti Kultuuri Koja, Kristlike Erakoolide Liidu, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne. (konverentsisaal).

majanduskomisjonis – kell 15: tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE).

põhiseaduskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalministeeriumi, pagulasorganisatsioonide ümarlaua esindaja ja EKRE fraktsiooni esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse (RÕS) § 21 lg 3 ja selle alusel advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud tasude ja kulude korra põhiseaduspärasuse kohta.

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; Eesti sõjalise esindaja tegevusest NATO -s ja Euroopa Liidus, kutsutud Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu Sõjalise Komitee juures brigaadikindral Valeri Saar; riigikaitsekomisjoni 12. – 13. novembril toimuva Rootsi visiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi ja kaitseväe peastaabi esindajad; NATO heidutusvõimekus – arutelu jätkamine.

sotsiaalkomisjonis –  töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

väliskomisjonis – kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures, asukohaga Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi asekantsler kantsleri ülesannetes Väino Reinart ja suursaadikukandidaat; kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Bosnias ja Hertsegoviinas, Makedoonias, Montenegros ja Serbias, asukohaga Tallinnas, kutsutud kantsleri ülesannetes Väino Reinart ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti ja Hispaania kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi.

õiguskomisjonis – Notarite Koja arvamus Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõule. 

Kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab koos Riigikogu Martide ja teiste nimepäevalistega Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila Mõisakooli, Püha Miikaeli Kooli, Johannese Kooli lapsi, kes külastavad mardipäeva traditsiooni kohaselt Riigikogu.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Toompeal Eestimaa Põllumeeste Keskliidu presidendi Juhan Särgava ja juhatuse esimehe Vahur Tõnissooga.

Kell 16 – maaelukomisjoni liikmed osalevad Aasta Põllumees 2015 väljakuulutamisel Kunstimuuseumi auditooriumis.

Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskonnal on sõpruskohtumine Toila meeskonnaga Voka Spordihoones.

Välislähetused

7. – 13. november
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Stockholmis Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel.

9. – 11. november
Riigikogu liige Vilja Savisaar Toomast osaleb Wilton Parki HIV-teemalisel konverentsil Sussexis, Ühendkuningriigis, kus arutatakse HIVi leviku üle Euroopas, et leida lahendusi teemaga seotud probleemidele.

9. – 11. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osalevad parlamentidevahelisel konverentsil Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union Luksemburgis ning Euroopa Parlamendi seminaril LNG terminali teemal LNG Terminals – Game Changers for Regional Energy Security Brüsselis.

10. – 12. november
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb messil Agritechnica Hannoveris, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside