Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes“ eelnõu (242 OE).

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja Haridus-ja Teadusministeeriumi valitsemisalas alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamise kava COVID-19 viiruse oludes, koos vajalike muudatuste rakendamise juhistega ühtsetel alustel kogu Eestis, tagades õpilastele ja õpetajatele turvaline koolikeskkond.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõuga (280 OE) nimetatakse ERRi nõukogu liikmeks EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets seoses nõukogu liikme Urmas Reitelmanni volituste ennetähtaegse lõppemisega.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja loovisikuid esindavate organisatsioonide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE), söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; tulevikuvisioon nõuandeteenistusest, kutsutud kirja autor ja Valgamaa Põllumeeste Liidu esindaja;

majanduskomisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – Eesti Teadusagentuuri RITA välisinvesteeringute uuringust, väliskapitali mõjust, kitsaskohtadest ja võimalustest Eestis, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisinvesteeringute Keskuse, Tartu Ülikooli, Arenguseire Keskuse, AS Ericsson Eesti, AS Enics Eesti, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, MTÜ Teenusmajanduse Koja ja Eesti Välisinvestorite Nõukogu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud ÜRO Pagulasameti Põhja- ja Baltimaade esinduse ning Siseministeeriumi esindajad; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 13: kohtumine NATO õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse esindajatega;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – gripivaktsiini kättesaadavusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Ravimiameti, Ravimitootjate Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Proviisorapteekide Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu ja Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Laste Vaimse Tervise Keskuse ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise esindajad;

õiguskomisjonis – Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE); Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE); pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Vilja Toomast osaleb ENPA võrdsuse ja diskrimineerimisvastase komisjoni videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside