Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös, andes neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel.

Esimene lugemine – 6 eelnõu:

Euroopa Liidu asjade komisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE) sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Euroopa Komisjoni poolt märtsis esitatud lähetatud töötajate direktiivi ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. Kavandatud muudatused võivad kahjustada ettevõtjate konkurentsivõimet teenuste osutamisel teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja piirata teenuste vaba liikumist. Komisjon on arvamusel, et Euroopa Liidu tasandil sekkumise vajalikkust ei ole piisavalt põhjendatud.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõuga (223 OE) nimetatakse Riigikontrolli 2016.-2018. aasta tegevust kontrollima Grant Thorton Baltic OÜ. Tulenevalt Riigikontrolli seaduse §-st 5, määrab Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul audiitorettevõtja Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks. Rahanduskomisjon lähtus Riigikontrolli poolt korraldatud riigihanke tulemustest.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõuga (220 SE) võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta. Direktiivi nõude kohaselt tõstetakse turukuritarvituste maksimumkaristused kolmeaastaselt vangistuselt neljale aastale. Turukuritarvituse direktiiv kohustab liikmesriike kuriteona sätestama turuga manipuleerimist ja siseteabe väärkasutamist. Näiteks siseteabe lekitamist, selle alusel kauplemist, kauplemise soovitamist või kauplemisele mõjutamist. Direktiivis nimetatud kuriteod on ka praegu karistusseadustikus kuritegudena nimetatud.

Riigikogu liikmete algatatud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) näeb ette erinevate sotsiaalsete gruppide ebavõrdse kohtlemise kõrvaldamise ning kõigile isikutele ühtlase kaitse tagamise diskrimineerimise eest olenemata nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumusest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest. Eelnõu algatajateks on Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Helmen Kütt, Maire Aunaste ja Liina Kersna.

Riigikogu liikmete algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõuga (185 SE) tühistatakse kooseluseaduse sisu ja eesmärgid. Eelnõu eesmärk on lõpetada seadusega tekitatud segadus, mis võib rikkuda õigustatud ootuse printsiipi ning sellega seoses tekitada hulgaliselt kohtulahendeid ning kulusid maksumaksjale. Eelnõu algatajateks on Riigikogu liikmed Viktor Vassiljev, Jaak Madison, Henn Põlluaas, Rein Ratas, Jaanus Karilaid, Arno Sild, Martin Helme, Raivo Põldaru, Olga Ivanova, Uno Kaskpeit, Martin Repinski, Mihhail Stalnuhhin, Mart Helme, Erki Savisaar ja Märt Sults.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE) eesmärgiks on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Paljassaare reoveepuhastusjaama;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse ülevaade, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp ja nõukogu liikmed ning juhatuse esimees Margus Allikmaa ja juhatuse liikmed liikmed;

maaelukomisjonis – töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus arvamuse avaldamiseks sotsiaalministeeriumile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kohtumine AS-i Nordic Aviation Group juhtidega; energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE), kutsustud energiasäästukohustust täitvate ettevõtjate esindajad;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, õiguskantsleri ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE).

riigikaitsekomisjonis – naiste osakaal Eesti Kaitseväes ja teiste NATO liikmesriikide kaitsevägedes, kutsutud rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse koosseisuväline teadur Silva Kiili;

õiguskomisjonis – kell 14-16: Avalik arutelu Istanbuli konventsiooniga ühinemisest, istungile on osalema kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, politsei, prokuratuuri ja kohtunike esindajad. Samuti on istungile kutsutud Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esinaine Eha Reitelmann, Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhataja Pille Rives, Lastekaitse Liidu juhatuse liige Helika Saar ning psühhoterapeut Kait Sinisalu. Riigikogu konverentsisaalis toimuv istung on avalik ja sellest tehakse otseülekanne.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Briti parlamendi saadikutega.

Kell 11.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja liikmed kohtuvad Briti parlamendi saadikutega (EL asjade komisjoni ruumides).

Kell 13.25 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vatikani kardinal – riigisekretär Pietro Paroliniga.

Välislähetused

7.– 12. mai

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on ühisvisiidil Washingtonis.

7. – 15. mai

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja majanduskomitee istungil Washingtonis ja Chicagos, Ameerika Ühendriikides.

8. – 18. mai

Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Urve Tiidus osalevad seminaril Hiina 13. viie aasta plaani ja kaubateede võrgustiku projekti (OBOR initiative) tutvustamisel Pekingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside