Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (329 SE) võetakse üle kaks Euroopa Liidu direktiivi. Üks neist käsitleb tööaja korraldust siseveetranspordi valdkonnas ja teine meremeeste tööalaseid õigusi saada tööandjalt infot ja olla kaasatud nende huve puudutavate küsimuste lahendamisel.

Viimase muutmine loob meritsi kaupu vedavate laevade laevapere liikmetele, kes töötavad üleühenduselise ettevõtja juures, võimaluse moodustada Euroopa töönõukogu.

Üleühenduseline ettevõtja on ettevõtja, kellel on Euroopa Liidu liikmesriikides kokku vähemalt 1000 töötajat ja kahes liikmesriigis kummaski vähemalt 150 töötajat. Eestis vastab nendele kriteeriumitele AS Tallink Grupp.

Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mille koosseisu kuuluvad töötajad igast liikmesriigist, kus ettevõte tegutseb. Töönõukogu eesmärgiks on tagada töötajatele info ettevõttes toimuva kohta ja anda neile võimalus oma arvamuse avaldamiseks töötajate huve mõjutavates küsimustes. Käesoleval ajal on selline võimalus tagatud kõigis teistes sektorites, kui seal tegutseb üleühenduseline ettevõte.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis Riigikontrolli aruande „Riigi ja kohalike omavalistuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 14.30: peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2014 – 2020 elluviimisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti maaelu arengukavast 2014-2020, kutsutud maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban;

majanduskomisjonis – Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivse pöördumise arutelu omandireformi küsimuses, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal); Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmise eelnõu (306 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli eelnõu (313 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjonis – kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega; Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine” eelnõu ettevalmistamine;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseministeeriumi, kohtumine kaitseminister Margus Tsahknaga – kaitsepoliitilised prioriteedid 2017. aastal;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, perearstide seltsi, Ida-Tallinna keskhaigla, haigekassa ja lastekaitse liidu esindajad; ülevaade naiste tugikeskuse teenuse hankemenetlusest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – kell 13.30: ülevaade arengutest Kesk-Aasias ja Afganistanis, kutsutud Euroopa Liidu Tadžikistani Delegatsiooni asejuht ja poliitika osakonna juht Margus Solnson; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

õiguskomisjonis – kell 12: siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi 2017. a. tööplaanide tutvustamine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Välislähetused

8. – 14. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi seire raportöörina infokogumismissioonil Ankaras ja Istanbulis Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside