Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, ettekandjad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (109 SE) sätestatakse erisus, mille kohaselt saastetasu ei nõuta, kui keskkonnatasude seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud aineid ja ühendeid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse vesiviljelustegevuse tulemusena ja ei ületata veeloaga kehtestatud keskkonda minevaid saasteainete koguseid aastas. Kuna Eesti vesiviljelussektor on väike, on ka kasvandustest tulenev keskkonnakoormus madal.

Seletuskirjas märgitakse, et Eesti naaberriigid ei rakenda selliseid saastetasusid vesiviljelusele ning see paneb Eesti vesiviljelussektori ettevõtted ebavõrdsesse konkurentsiseisu, eriti keeruline on olukord ajal, mil maailmaturu müügihinnad on omahinnast madalamad. Vesiviljelussektori puhul on tegemist toidutootmisega ning olukorras, kus põllumajandus on vabastatud väetamise saastetasust, loob vesiviljelussektori erisus ebavõrdse olukorra kahe esmase toidutootmise sektori vahel. Vesiviljeluse puhul on tegemist sektoriga, kus uute ettevõtete loomine on seotud suurte investeeringute ja riskidega. Sektori arengule aitab kaasa naaberriikidest erineva maksustamispoliitika vältimine.

Valitsuse algatatud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE).

Leping parandab investeerimiskliimat EL-i liikmesriikide ja Singapuri vahel. Seletuskirjas märgitakse, et lepingust on kasu Eesti investoritele, sest see tagab investeeringute kaitse ja aitab lahendada vaidlusi. Lepinguga luuakse kaheastmeline investeerimiskohtu süsteem, mille eesmärgiks on tagada investoritele parem õiguskaitse ning menetleda nende vaidlusi kiiremini ja läbipaistvalt. Samuti tagab leping ka Singapuri investorite kaitse Eestis.

Lepingu eelnõu kiideti heaks valitsuse 4. oktoobri 2018 istungil. Eesti kirjutas lepingule alla 15. oktoobril 2018 Luksemburgis. EL ja Singapur kirjutasid lepingule alla 19. oktoobril 2018  Aasia-Euroopa tippkohtumisel Brüsselis. Leping jõustub pärast seda, kui kõik riigid on lepingu riigisiseste menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – põlevkivienergeetikast;

maaelukomisjonis – põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist ja põllumajandustootjate 2018. aasta majandusnäitajatest, kutsutud Põllumajandusuuringute Keskuse esindaja;

majanduskomisjonis – kell 13.30 (kui täiskogu kestab sellest kauem, siis 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu, kuid mitte hiljem kui kell 14): Eesti regionaalse majanduse tulevikustsenaariumide aastani 2035 tutvustus, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest 2021-2027 (MFF); Euroopa Komisjoni arvamusest Eesti järgmise aasta eelarvekava kohta;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni pöördumisest ja kohalike omavalitsusüksuste sotsiaalvaldkondade juhtide pöördumistest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalkindlustusameti, pressinõukogu, Eesti Meediaettevõtete Liidu, Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – ühisistung Soome parlamendi väliskomisjoniga (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 16.30: kohtumine Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktoriga.

Sündmused

Kell 13.40 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab Mart Nutile pühendatud Inimõiguste Aastakonverentsi „Väärtused ja huvid paralleelmaailmades“ konverentsipäeva teise poole (Swissôtel Tallinn).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kuveidi suursaadiku Najeeb Al-Baderiga.

Välislähetused

3.–11. detsember
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungil Madridis Hispaanias.

8.–10. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

8.–11. detsember
NATO Parlamentaarne Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ning delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Andres Metsoja osalevad NATO PA Transatlantilisel foorumil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside