Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: seisukoha andmine: Euroopa Liidu nõukogu otsuste eelnõud, millega kiidetakse heaks ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse taganemine energiaharta lepingust, ning nõukogu otsused, millega võimaldatakse ELi liikmesriikidel heaks kiita kaasajastatud energiaharta leping (COM(2023) 446 , COM(2023) 447), kutsutud Kliimaministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles sätestatakse ebaseaduslikule liitu sisenemisele, liidust läbisõidule ja liidus viibimisele kaasaaitamise ennetamise ja tõkestamise miinimumnormid ning millega asendatakse nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ ja nõukogu raamotsus 2002/946/JSK  (COM(2023) 755), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning Europoli toetuse suurendamist selliste kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 (COM(2023) 754), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt kohtub Hamburgi majandus- ja innovatsiooniministri Melanie Leonhardi ja teda saatva äridelegatsiooniga.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kanada suursaatkonna avamisel.

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

2.–5. aprill
Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik ja komisjoni liige Aivar Sõerd osalevad Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) parlamentaarse võrgustiku aastakohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

5.–6. aprill
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning liikmed Timo Suslov, Hendrik Johannes Terras, Tõnis Mölder, Anti Haugas ja Maido Ruusmann osalevad Balti Assamblee korvpalliturniiril Birštonas Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside