Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu täiendav istung

Teine lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (456 SE) eesmärk on tagada riigi finantsstabiilsus ja jätkusuutlikkus. Lisaeelarvega täidab Eesti Euroopa Liidu eelarvereeglit, mille järgi peab eelarvepuudujääk jääma kolme protsendi piiresse SKPst.

Negatiivse lisaeelarve meetmete kogumaht on 183 miljonit eurot, mis parandab eelarve positsiooni 173 miljonit eurot. Lisaeelarve seaduse eelnõu sisaldab ligi 115 miljoni euro ulatuses kokkuhoiumeetmeid ja 68 miljoni euro ulatuses täiendavaid tulusid. Riigi jooksvate kulude kokkuhoid puudutab põhiliselt majandamis- ja tegevuskulusid, samuti peavad kokkuhoidu panustama riiklikud sihtasutused. Riigi tulude suurendamiseks võetakse riigiettevõtetelt rohkem dividende.

Riigikogu võttis mullu 8. detsembril vastu 2024. aasta riigieelarve, mille tulude maht oli umbes 16,7 miljardit ja kulude maht umbes 17,7 miljardit eurot ning investeeringute eelarve umbes 817 miljonit ja finantseerimistehingute eelarve 1,4 miljardit eurot.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seaduse (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) eelnõu (457 SE) näeb ette korraldada Maa-amet ümber Maa- ja Ruumiametiks, et koondada eri ametkondade maa- ja ruumiplaneerimisega tegelevad struktuuriüksused ühtseks tervikuks. Sellest ametist saab abi nii maa, planeerimise, ehituse kui ka arhitektuuri teenuste küsimustes.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõuga lahendatakse aastaid kestnud ruumivaldkonna tegevuste killustatuse ja keskse rakendusüksuse puudumise küsimus. Eelnõuga koondatakse elukeskkonna, maa- ja ruumivaldkonna kohased teadmised, pädevus ja andmed ühte kohta, mis loob võimaluse teha paremaid ruumiotsuseid, kasutada ressursse paremini ning hoida kokku kulusid. Professionaalsem ruumiloome aitab kohaneda kliimamuutustega, vähendada sundliikumisi, ennetada segregeerumist, hoida keskkonda ning parandada inimeste vaimset ja füüsilist tervist.

Maa-ameti seniste ülesannete kõrval koondatakse Maa- ja Ruumiametisse Kliimaministeeriumi ehituse- ja elukeskkonna osakonnast e-ehituse platvormi tegevused; Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ruumilise planeerimise rakenduslikud ülesanded; Põllumajandus- ja Toiduametist maaparanduse valdkonna ülesanded; Rahandusministeeriumist Kliimaministeeriumile osutatavad riigi hoonestamata kinnisvara hooldamise, maakorralduse ja maaparandusega seotud teenused; samuti strateegilise ruumiloome tegevusvaldkonna ülesanded.

Eelnõu kohaselt alustab Maa- ja Ruumiamet tööd 2025. aasta 1. jaanuaril.

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 8: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu algatused praktikantide töötingimuste parandamise ja jõustamise ning praktikana maskeeritud tavapäraste töösuhete vastu võitlemise kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni esitatud „Uus Euroopa kaitsetööstuse strateegia: Euroopa Liidu valmisoleku saavutamine reageerimisvõimelise ja kerkse Euroopa kaitsetööstuse abil“ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsetööstuse programm (EDIP) ja meetmete raamistik kaitseotstarbeliste toodete õigeaegse kättesaadavuse ja tarnimise tagamiseks, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 17. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil ning 18. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) istungil, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade (ühtekuuluvus) nõukogu istungil, 20. juunil toimuval eurorühma ja 21. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Eesti seisukohad 20.–21. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja terviseminister Riina Sikkut.

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonide kohtumine (Kuressaare).

Kell 9 –  Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendi Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Arseni Puškarenkoga.

Kell 10.15 –  Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Ukraina parlamendi Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Arseni Puškarenkoga.

Kell 11 – Riigikogu liige Priit Lomp kohtub Ukraina parlamendi Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Arseni Puškarenkoga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kõneleb juuniküüditamise aastapäeva mälestustseremoonial ja asetab pärja Eesti rahvalt (Maarjamäe memoriaal).

Välislähetused

11.–15. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu on visiidil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

13.–16. juuni
Riigikogu LGBT+ kogukonna toetusrühma esimees Eduard Odinets osaleb Baltic Pride’il Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside