Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (238 SE) muudetakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §-i 16 ja sätestatakse projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ja omanikujärelevalve tegevusalal kutsepõhise ülemineku tähtaegu. Kehtiva seaduse kohaselt ei saa ilma omandamata kutseta pädevust tõendada alates tänavu 1. juulist eespoolnimetatud tegevusaladel. Teise lugemise käigus otsustati lükata edasi kutsesüsteemile üleminekut kuni tuleva aasta 31. detsembrini projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal. Arhitektuurse projekteerimise tegevusalal tehti erand, millega pikendati kutsetunnistusega pädevuse tõendamisele üleminekut kuni tänavu 31. detsembrini.

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) näeb ette luua arenguseire läbiviimiseks Riigikogu Kantselei juurde Arenguseire Keskus. Eelnõu eesmärk on tagada Eesti pikaajaliste arengute mõistmiseks, võimalike ohtude ja võimaluste tuvastamiseks ning tegevusvariantide hindamiseks vajalike analüüside, uuringute ja muude tegevuste läbiviimine teaduslikult põhjendatud ja kvaliteetsel tasemel. Eelnõu käsitleb ka Eesti Arengufondi (EAF) investeerimistegevuse ümberkorraldamist. Tulenevalt sellest sisaldab eelnõu vajalikke muudatusi Eesti Arengufondi seaduses ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (ETS). Täpsemalt puudutab see EAFi likvideerimist, EAF seaduse kehtetuks tunnistamist ning säilivate ülesannete sisu ja rakendamise kirjeldust uutes struktuurides.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (214 SE) soovitakse kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir, et soodustada oluliselt kõrgepalgaliste tippspetsialistide Eestisse jäämist ja siia tulemist, samuti uute kõrgemapalgaliste ja teadmistel baseeruvate töökohtade loomist. Tippspetsialistidele soodsa maksukeskkonna loomisega soovitakse tekitada riikidevahelises konkurentsis motivatsioon kõrgepalgaliste töökohtade Eestisse toomiseks või siia jäämiseks. Eelnõu muudab oluliselt tootlike töökohtade maksukoormust ning annab sellega soovitakse anda ettevõtetele ja investoritele selge signaal, et Eestis hinnatakse edasiviivat ning läbimõeldud majandustegevust.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõuga (227 OE) tehakse valitsusele ettepanek töötada välja regulatsioon, mis võimaldab kaotada sotsiaalmaksu kohustusliku miinimummäära ja võtta kasutusele tunnipõhine palgaarvestus.

Kell 14 – komisjonides istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 16. juunil toimuval ELi tööhõiveministrite ja 17. juuni tervishoiuministrite (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 16.-17. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. juunil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad003B;

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 14.-15. juunil toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide julgeolekut ja arengut toetava suutlikkuse suurendamist, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga. Kohtumisel osaleb väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Välislähetused

9. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Casimir Pulaski sihtasutuse korraldataval Läänemere julgeoleku konverentsil Varssavis, Poolas.

9. – 10.juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias ning kohtuvad Läti eesistumise raames Läti parlamendi spiikri Ināra Mūrniece ja Läti välisministri Edgars Rinkēvičsiga.

9. – 11. juuni
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb kohtumisel Austria Vabaduspartei juhtidega Viinis, Austrias.

9. – 12. juuni
Riigikogu liikmed Igor Gräzin ja Aivar Sõerd osalevad projekti “Tuhat eestlast Peterburis” raames Jaani päevade konverentsil Peterburis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside