Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

Teine lugemine – 3 eelnõu:

Valitsuse algatatud ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõuga (441 SE) ratifitseeritakse nii ühtne patendikohtu leping kui ka piirkondliku talituse kokkulepe, kuna tegemist on omavahel seotud lepingutega. Eesti kirjutas ühtse patendikohtu lepingule alla 19. veebruaril 2013 ja piirkondliku talituse kokkuleppele alla 4. märtsil 2014. Ühtse patendikohtu lepingu eesmärk on asutada Euroopa patentide ja ühtse toimega Euroopa patentidega seotud vaidluste lahendamiseks ühtne patendikohus.

Valitsuse algatatud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (440 SE) tehakse muudatused, mis on vajalikud Euroopa ühtse patendikaitse valdkonna rakendamiseks. Ühtne patendikaitse süsteem annab taotlejatele klassikalise Euroopa patendi kõrval lisavõimaluse oma leiutise kaitsmiseks. Selline süsteem on odavam, kuna praegu peab taotleja tasuma summasid vastavalt sellele, mitmes riigis ta oma leiutisele kaitset taotleb. Loodav süsteem võimaldab ühe taotlusega saada oma leiutisele patendikaitse nii, et sellel on kõigis süsteemis osalevates liikmesriikides ühetaoline kaitse ja toime. Ühtse toimega Euroopa patendi loomise süsteemiga on praeguse seisuga seotud kõik EL liikmesriigid välja arvatud Hispaania ja Horvaatia.  Selleks, et tagada uue patendiregulatsiooni tõrgeteta toimimine, on asutamisel ka ühtne patendikohus.

Sotsiaalkomisjoni algatatud töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (468 SE) muudetakse töövõimetoetuse seadust (TVTS), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust (PISTS), ravikindlustuse seadust (RaKS) ning tööturuteenuste ja –toetuste seadust (TTTS).

TVTS muudatusega kõrvaldatakse töövõimetoetuse maksmisel ilmnenud kitsaskohad. Eelnõuga muudetakse töövõimetoetuse ettemakse tegemise tingimusi, et vältida töövõimetuspensionilt töövõimetoetuse maksmisele üleminekul sissetulekuta perioodi tekkimist inimesest olenemata põhjustel.

Samuti korrastatakse töövõimetoetuse maksmise tingimusi, et soodustada osalise töövõimega inimesel hariduse omandamist, vältida töövõimetoetuse ebaõiglast vähendamist ning tagada töövõimetoetuse saamine ka siis, kui inimene haiglaravil viibimise tõttu ei saa täita töövõimetoetuse saamiseks vajalikke tingimusi.

PISTS-s muudetakse puude tuvastamise tingimusi ja RaKS-s hambaravihüvitise maksmist inimestele, kellel on suurenenud vajadus hambaraviteenuse järele.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Hanno Pevkuri, Kalle Pallingu, Meelis Mälbergi, Lauri Luige, Andres Ammase, Monika Haukanõmme, Deniss Boroditši, Yoko Alenderi, Laine Randjärve, Heidy Purga, Arto Aasa, Kalle Laaneti, Remo Holsmeri, Aivar Sõerdi ja Valdo Randpere 13. aprilli algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Eelnõu näeb ette kehtestada spordiseaduses olümpiavõitja riikliku toetuse valem, mis arvestab elukalliduse muutumisega ajas. Eelnõu sisuks on olümpiavõitjate riikliku toetuse koefitsiendi sidumine Statistikaameti andmetel arvestatud eelneva aasta keskmise palgaga. Arvestades eeltoodut kehtestatakse olümpiavõitja riikliku toetuse määraks 1,3-kordne keskmine brutokuupalk, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis toetuse maksmisele eelneval aastal. Kehtima jääb põhimõte, et toetuse uus määr ei või olla väiksem kehtivast määrast. Täiendavalt kehtestatakse paraolümpiavõitja toetuse määraks 0,65-kordne eelneva aasta kolmanda kvartali keskmine brutokuupalk.

Seletuskirjas märgitakse, et alates spordiseaduse vastuvõtmisest on olümpiavõitja toetuse määr püsinud algsega samal tasemel. Toetuse kehtima hakkamisel oli olümpiavõitja riiklik toetus ligikaudu poolteisekordse Eesti keskmise kuupalga suurune. Tänaseks on toetuse määr langenud Eesti keskmisest kuutöötasust tunduvalt madalamale. Olümpiavõitja riikliku toetuse eesmärgiks on nendele inimestele sotsiaalse lisatagatise loomine, kes on toonud kõrge sportliku saavutusega Eestile tuntust ning ühiskonnale palju positiivseid emotsioone.

Kell 14 – komisjonides istungid

põhiseaduskomisjonis – põhiseaduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), kutsutud algataja esindaja Marianne Mikko ning justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; rahanduskomisjonile arvamuse andmine rahanduskomisjoni menetluses oleva riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta lähtuvalt õiguskantsleri kirjas rahanduskomisjonile (24.05.2017) toodud võimalikest vastuoludest põhiseadusega, kutsutud õiguskantsleri ja rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (454 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi välisasjade nõukogu valdkondlikust programmist, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu lairibavõrgu ja küberturvalisuse toetusrühmade kohtumine CCIA Euroopa (Computer & Communications Industry Association) seeniordelegatsiooniga (ruum L241).

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Kell 13 – Uue Riigikogu Toimetiste (RiTo) numbri esitlus Eesti eesistumisest Euroopa Liidu Nõukogus. Vestluspaneelis osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja Paavo Palk, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Valdek Laur ja Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar (Toompea lossi näituste saal).

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Prantsusmaa ettevõtjate delegatsiooniga (Swissôtel Tallinn).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Kelvingi küla esindajatega (Kelvingi küla).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Läsna-Loobu küla esindajatega (Läsna-Loobu küla).

Välislähetused

8. – 9. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb naabruspoliitika konverentsil Riias, Lätis.

8. – 10. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, komisjoni liikmed Johannes Kert ja Ants Laaneots ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison on kahepoolsetel kohtumistel kaitsekomisjoni liikmetega Minskis, Valgevenes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside