Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu menetlus ja ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, ettekandjaks on Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE).

Eelnõuga kõrvaldatakse ebatäpsused 1. juulil kehtima hakkavas majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses, mis on vastu võetud 2011. aastal. Samuti ühtlustatakse eriseaduste regulatsioone majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse omadega. Eelnõu sisaldab endas kokku enam kui 200 muudatusettepanekut. Osaliselt on eriseaduste muudatused vajalikud aja jooksul muutunud regulatsioonide tõttu, samuti on mõningad muudatused ajendatud peatselt jõustuva korrakaitseseaduse rakendamisest. Muu hulgas täpsustatakse näiteks majandustegevuse kohaldamist advokaadi, pankrotihalduri, patendivoliniku, vandetõlgi ja audiitori kutsetegevuses ning vastutava spetsialisti mõistet ehitusalal. Samuti täpsustatakse näiteks tegevusloa taotlemist ja tegevuslubade kohustust erinevates valdkondades.

2. Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

3. Teisel lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE). Eelnõu eesmärk on kindlustada ravimite järjepidev kättesaadavus Eesti patsientidele ning vältida olukordade kujunemist, kus ravimite koordineerimatu väljaveo tõttu ei ole peamise tähtsusega ravimid prognoosimatu ajaperioodi vältel Eesti hulgimüügist ja apteekidest saadaval.

Sotsiaalkomisjon tegi muudatusettepaneku, mille kohaselt on tagatud, et ravimite väljaveo piirang hõlmab üksnes erandlikke olukordi, kus haigestumises või ravimite turustamises on tekkinud ootamatud kiired muutused, mille tulemusena ilmneb patsientide ravi katkemise oht. Õigus ravimi väljavedu keelustada antakse riiklikule pädevale asutusele ravimiametile.

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – kell 13.15: rahanduskomisjoni istungi raames toimuv Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“ (konverentsisaal)

NB! istungist toimub veebiülekanne: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti küberjulgeoleku strateegia 2014-2017, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Harjumaa ja Pärnu töövisiidil tõstatunud teemade arutelu edasise tegevuse planeerimiseks (ruum L263).


Välislähetused

3. – 5. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse ja meedia komitee istungil Pariisis.

Tagasiside