Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Muudatustega korrastatakse kaitseväe struktuuri ja selle kehtestamise tasandeid, et muuta kaitseväe tegevus paindlikumaks ja võimaldama kiiremini reageerida uutele ülesannetele.

Kaitseväe ülesehitus, struktuuriüksuste nimetused ja nende ülesanded sätestatakse edaspidi sarnaselt teiste valitsusasutustega põhimääruse tasemel. Muudatuse jõustumise järel jäävad endiselt seaduse tasemel reguleerituks kaitseväe ülesanded ja õigused ning kohustused. Senine regulatsioon ei võimalda kaitseväe ülesehitust operatiivselt ja paindlikult muuta.

Seadusest jäetakse välja ka valitsuse kohustus kehtestada väeüksuste tüüpsuurus, ülesehitus, allüksuste nimetused, kuulumine väeliiki ja relvaliiki, samuti väeüksuste jagunemine alalises valmiduses väeüksusteks, kiirreageerimisväeüksusteks ja põhivalmiduses väeüksusteks. Sellega antakse Kaitseväe juhatajale suurem tegutsemisruum väeüksuse ülesannete täitmise korraldamisel. Samuti jäetakse kaitseväeteenistuse seadusest välja kaitseväe struktuuriüksuste ülemate ametinimetused ja asendatakse need viitega, et tegemist on valitsuse või valdkonna eest vastutava ministri nimetatava ametikohaga. Seadus käsitleb edaspidi vaid Kaitseväe juhataja nimetamist.

Kavandatava kaitseväe põhimääruse muudatuse kohaselt ei looda juurde valitsuse poolt nimetatavaid ametikohti, kuid valitsusele jäetakse võimalus neid ette näha. Kaitseminister nimetab kaitseväe juhataja asetäitja, kaitseväe peastaabi ülema, mereväe ülema, õhuväe ülema, erioperatsioonide väejuhatuse ülema, luurekeskuse ülema ja toetuse väejuhatuse ülema. Põhimääruse kavandis nähakse ette anda kaitseministrile uue õigusena nimetada küberväejuhatuse ülem ja sõjaväepolitsei ülem.

Eelnõu näeb ette võimaluse kaasata reserviste rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, et suurendada kaitseväe võimekust reageerida kiiremini vahetutele ohtudele.

Eelnõuga sätestatakse ka väärteokaristused kaitseväe loata mehitamata sõiduki kasutamise eest kaitseväe territooriumil ja eelneva loata pildistamise või salvestamise eest. Kaitseväe objektid, kus on pildi või kujutise salvestamine või edastamine keelatud, on üldjuhul märgistatud keelava tähisega või tuletatakse seda meelde objektile sisenemisel. Eelnõuga muudetakse ka tegevväelase pikaajalisse lähetusse saatmise reegleid.

Kell 14 – komisjonides istungid

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 4. – 5. mail Sofias toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus kirjutada alla Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13: arvamuste andmine põhiseaduskomisjonile tsiviilasja nr 2-17-10423 (Riigikohtu üldkogu) kohta; arvamuse andmine majanduskomisjonile kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kohta.

Sündmus

Kell 7 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender ja Briti suursaadik Theresa Bubbear osalevad riigilipu heiskamisel Pika Hermanni tornis seoses 100 aasta möödumisega Eesti iseseisvuse de facto tunnustamisest Suurbritannia poolt, mis pani aluse kahe riigi suhetele.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet külastab Ämari lennubaasi.

Välislähetused

1. – 7. mai
Riigikogu Eesti-Rwanda parlamendirühma esimees Marianne Mikko (1. – 7. mai) ja liige Terje Trei (2. – 6. mai) osalevad parlamendirühma visiidil Rwandas Aafrikas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside