Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kuus päevakorrapunkti. Istungil kahe eelnõu kolmas lugemine, kahe eelnõu teine lugemine ja ühe eelnõu esimene lugemine ning justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018”.

  1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE). Eelnõu on sisuliselt kehtiva kemikaaliseaduse muutmise seadus, mis on koostatud terviktekstina. Kehtiv kemikaaliseadus on rohkete muudatuste tõttu muutunud raskesti loetavaks, seaduse teksti kvaliteedi parandamise huvides on muudatused esitatud terviktekstina. Sisulised muudatused puudutavad eelkõige suurõnnetuse ohuga ettevõtet ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavate tooteid käitlevaid ettevõtjaid. Eelnõu ei puuduta otseselt tavaisikuid.
  2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Eelnõu väljatöötamise tingisid Euroopa Liidu tasandil toimunud muudatused veekeskkonna ohtlike ainete käsitlemisel. Eelnõukohase seadusega täpsustatakse ohtlikke aineid käsitlevaid õigusakte.
  3. Justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” elluviimise kohta.
  4. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE). Eelnõuga langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele, mis jõustub 13. augustil 2015. Eelnõu viib sisse muudatuse, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.
  5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), millega kehtestatakse alates 2016. aastast tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse asemel represseeritu toetus, mille suurus on 192 eurot kalendriaastas ning mille taotlemiseks ei nõuta kuludokumentide esitamist.
  6. Esimesel lugemisel on Eesti Vabaerakonna algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE). Eelnõuga soovitakse sätestada Riigikogu liikmete õigus esitada Vabariigi Valitsuse algatatud ja enne teist lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõude teisel lugemisel valitsuse esindajale küsimusi.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu kavandi arutelu; õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

rahanduskomisjonis – kell 13.15: õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega; 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; ülevaade 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõust; perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevus, kutsutud kaitseministeeriumi ning Kaitseväe ühendatud õppeasutuste esindajad; väikeriigi heidutuse kontseptsiooni töögrupi ülevaade;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE);

Tallinna Sadama uurimiskomisjon – kell 16: võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni esimene istung (R321).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson avab konverentsi RUBYCON 2015 “Valgevene kui regionaalse julgeoleku ja stabiilsuse tegur” (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osalevad Rahvusraamatukogu kultuurinädala raames toimuval arutelul “Sven Mikser ja Kalle Palling: Süüria konflikt ja muljeid põgenikelaagrist” (Rahvusraamatukogus 5. korrusel Milleri salongis).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Türgi Vabariigi 92. aastapäeva rahvuspäeva sündmusel (Mustpeade maja).

Välislähetused

26. – 29. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu 67. istungjärgul Reykjavikis, Islandil.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb piirkondlike julgeolekuanalüütikute ümarlaual põgenikekriisi teemal Istanbulis, Türgis.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Avatud Valitsemise Partnerluse tippkohtumisel Mehhikos.

26. oktoober – 1. november
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb noorte poliitikute foorumil China-CEEC Young Political Leaders Forum Pekingis, Hiinas.

28. oktoober – 2. november
Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Külliki Kübarsepp osalevad Türgi parlamendivalimiste vaatlemisel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Türgis.

29. oktoober – 2. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Türgi parlamendivalimiste vaatlusmissioonil ENPA delegatsiooni koosseisus Istanbulis ja Izmiris, Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside