Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb täiskogu kokku nelja seaduseelnõu, mis kõik on jõudnud lõpphääletuseni. Täiskogus toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, mis on istungi viimane päevakorrapunkt. Ettekandjateks on välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE). Eelnõuga nähakse ette osaühingute ja aktsiaseltside lihtsustatud lõpetamine.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Eelnõu eesmärk on maksustada kütuseid, sealhulgas vedelat põlevainet, vastavalt kasutusotstarbele. Selleks laiendatakse maksuhalduri õigusi võimaldamaks kütust kinni pidada ning vajadusel küsida ettevõtjalt aktsiisi tagatist. Laiem eesmärk on tagada võrdne konkurents kõigile kütuseturu osalistele ning suurendada maksulaekumist.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE). Eelnõuga millega nähakse ette mobiil-ID vormis oleva digitaalse isikutunnistuse kehtivusajaks senise kolme aasta asemel viis aastat. Samuti sätestatakse, et Eesti kodanikul, kes elab või viibib välisriigis, on võimalus taotleda endale sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi. Uus regulatsioon lihtsustab muus riigis elavate ja viibivate Eesti kodanike reisidokumendi taotlemise võimalusi.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE). Eelnõu kohaselt tuleb sõitjateveo korraldamisel bussidega lähtuda lisaks ühistranspordiseadusele ka Euroopa Liidu vastavast määrusest, mis käsitleb bussisõitjate õigusi. See määrus puudutab vaid rahvusvahelisi liine. Väiksema vahemaa ja seega ka riigisiseste liinide puhul kohaldatavad sätted reguleerivad eelkõige puudega isikutega seonduvat, aga ka teabe saamist ja kaebuste lahendamist.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli uue kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).


Sündmused

Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilastega Minu Riik programmi raames.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilastega Minu Riik programmi raames.


Välislähetused

27. – 28. veebruar
Riigikogu liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad Balti Assamblee majandus-, kommunikatsiooni- ja innovaatikakomisjoni seminaril Riias.

 

Tagasiside