Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud maapõueseaduse eelnõuga (213 SE) ühtlustatakse maapõuega seotud terminoloogiat ja korrastatakse õigusnorme. Eelnõusse on koondatud valdkonna tervikuna reguleerimiseks ja dubleerimise vältimiseks seni kaevandamise tehnilisi nõudeid ja ohutust reguleerinud kaevandamisseaduse sätted. Eelnõuga loobutakse maardlate liigitamisest kohaliku ja üleriigilise tähtsusega maardlateks. Sõltumata tegevusest ühes või teises maardlas, on uuringu- ja kaevandamisloa andmise protseduur sama. Maardlate jaotamisest loobumine tähendab, et edaspidi sõltub selliste maavarade nagu liiv, kruus, ravitoimega järve- ja meremuda, turvas ja kvaternaari savi kuuluvus sellest, kelle omandis on maa. Muudetakse ressursitasu kohalike omavalitsuste ja riigieelarve vahel jagunemise süsteemi. Tervikuna säilitatakse kohalikele omavalitsustele summaarne ressursitasu laekumine. Juhul kui muudatus siiski mõjutab konkreetse kohaliku omavalitsuse tulubaasi, võetakse seda arvesse tasandusfondi kaudu. Maardlate liigituse muudatus toob kaasa, et keskkonnaamet hakkab edaspidi andma kõiki uuringu- ja kaevandamislubasid. Samuti lihtsustub maavarade andmete üle arvestuse pidamine keskkonnaregistris.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) näeb ette, et kui Riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta oli Riigikogu liige vähemalt kaks aastat. Hüvitise suurus on sellisel juhul Riigikogu liikme ühe kuu ametipalk.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 12: ülevaade Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus; Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne sotsiaalministeeriumi korraldatud kõrgema sotsiaalkaitse kursustel (Vihula mõis).

Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğluga.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

27. – 28. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Helir-Valdor Seeder, majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (27.-29.10) ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osalevad Balti Assamblee aastaistungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside