Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kuus punkti, üks seaduseelnõu ja üks otsuse eelnõu on jõudnud lõpp-hääletuseni.

1. Riigikogu liikmete ametivande andmine.

2. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks.

3. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks.

4. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE). Muudatuste rakendamisega muutub töötuna arvelevõtmise avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise kord paindlikumaks ja lihtsamaks. Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldus on inimesel võimalik esitada kas elektroonselt töötukassa veebilehe kaudu või töötukassa kohalikus osakonnas.

6. Teisel lugemisel on VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (606 OE). Otsuse eelnõu teeb ettepaneku lükata edasi komisjoni lõpp-aruande esitamise tähtaeg 7. aprillilt 18. juunile, seejuures võib uurimiskomisjon esitada aruande ka varem. Tähtaja edasi lükkamise tingis algselt eeldatud töömahu alahindamine ning vajadus teha lisatoiminguid ja koguda täiendavat infot.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel“ otsuse projekti arutelu; arutelu lisauurimist vajavate küsimuste esitamisest Riigikontrollile ning nende menetlemisest Riigikogus (ruum L263).

Sündmused

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Harjumaal.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Terakese lasteaia inimestega, Tallinna Laagna lasteaed-põhikooli inimestega (kell 16) ja Tallinna Mardi lasteaia inimestega (kell 19).

Tagasiside