Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE) on esitatud riikliku pensionikindlustuse seaduse rakendamisel praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks ja õigusselguse tagamiseks. Samuti muudetakse kogumispensionide seadust. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatuste kohaselt nähakse ette toitjakaotuspensioni maksmise jätkamine 18–24-aastastele õppuritele septembrikuus olenemata sellest, kas andmed õppimise kohta on riiklikusse andmekogusse (EHIS) juba kantud või mitte. Kehtiva korra järgi makstakse oktoobris tagantjärele eelneva kuu toitjakaotuspension, kuid selletõttu tekib pensioni saajatel ühekuuline sissetulekuta periood. Välisriigis elavatel pensionäridel on pensioni saamiseks võimalik edaspidi oma elusolekut tõendada ka elektroonilise kanali kaudu. Kehtiva korra järgi tuleb esitada elukohariigi ametiasutuse või Eesti välisesinduse kinnitatud kirjalik tõend. Nähakse ette, et juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku aeg arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka, kui sellel perioodil maksti sotsiaalmaksu. Kogumispensionide seaduse muudatuse kohaselt võib II sambast pensionile läinud puuduva töövõimega isik hakata uuesti II sambas raha koguma või pensioni saamise peatada, kui ta ei ole veel vanaduspensionieas, kuid tema töövõime on vahepeal taastunud. Praegu selline õigus puudub.

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõusse kahe lugemise vahel tehtud muudatusettepanekuid, mis tagavad, et energiahinna tõusu leevendamise ajutise meetmena makstavat toetust ei saa võla katteks arestida ning makstavat toetust ei võeta töötutoetuse maksmisel sissetulekuna arvesse. Makstavate toetuste regulatsioon jõustub Riigiteatajas avaldamisest järgneval päeval.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused on kavandatud jõustuma 1. veebruaril 2022 ja kogumispensionide seaduse muudatused 1. jaanuaril 2023.

Sotsiaalkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu vastuvõtmiseks 9. veebruaril.

Kell 14 – komisjoni istung

Kultuurikomisjoni videoistungil – meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross osaleb rahvusvahelise holokaustipäeva mälestustseremoonial (Liiva kalmistu).

Välislähetus

25. – 27. jaanuar
Eesti-Rootsi parlamendirühma esimees Yoko Alender osaleb Rootsi-Eesti koostöö ümarlaual Eesti saatkonnas ning kohtumistel Stockholmi Eesti Kooli ja Rootsi parlamendiliikmetega Stockholmis Rootsis.

26. – 27. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb konverentsil „Hybrid challenges of the modern world, Ukraine and threats“ Kiievis Ukrainas.

27. – 29. jaanuar
Riigikogu esimees Jüri Ratas on ametlikul visiidil Hispaanias. Delegatsiooni kuuluvad ka Eesti-Hispaania parlamendirühma esimees Raivo Tamm ning Riigikogu liige Sven Sester.

27. – 30. jaanuar
Riigikogu aseesimees Martin Helme kohtub erakonna VOX juhi Santiago Abascal Condega Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 6316356; 515 3903
e-post [email protected]   
päringud [email protected]

 

 

 

 

 

Tagasiside